LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)

Arbetsmiljösamordnare

  • Säkerhet & bevakning

Linköping

Nu söker vi en arbetsmiljösamordnare Genom flera aktiviteter ska vi nå koncernens högt ställda mål om att minimera arbetsmiljöolyckorna bland anställda och entreprenörer. Vi ska arbeta mer proaktivt, förbättra säkerhetskulturen, gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet säkerhet och arbetsmiljö. Våra medarbetare och entreprenörer ska ha en säker arbetsmiljö. Ett led i detta är den gemensamma funktionen som finns inom HSM-gruppen (Hälsa, Säkerhet, arbets Miljö). Denna grupp behöver stärkas för att göra fler analyser och stötta hela koncernen i det riskförebyggande arbetet. HSM-gruppen arbetar för att säkerställa systematiskt och säkert arbetsmiljöarbete inom hela koncernen och uppnå samma kvalitetsnivå inom hela koncernen. Arbetsuppgifter: - Ansvara för att hålla koncernövergripande rutiner och processer uppdaterade inom arbetsmiljö - Planera och utveckla metoder för arbetsmiljörapportering, riskbedömning och utredning - Sammanställa och bearbeta statistik - Ansvara för övergripande analyser av riskobservationer, tillbud och olyckor på koncernnivå och att detta delges berörda verksamheter - Bistå vid riskbedömningar inom koncernen - I nära samarbete med chefer bistå vid utredningar av olyckor och tillbud - Omvärldsbevakning kring arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning. Du som person är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är drivande och eftersträvar resultat. Din samarbetsförmåga är god då du kommer ha ett brett kontaktnät i koncernen. Erfarenheter du tar med och delar med oss: Du har goda kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och krav inom arbetsmiljöarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av energi-/processindustri. Du är arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, eller har annan relevant eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö. Alternativt har du gymnasial utbildning med längre yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Vill du veta mer? Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Charlotte Billgren, hållbarhetschef, 013-20 94 02. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Andreas Berlin, SEKO, 013-20 92 18. För rekryteringsprocessen svarar rekryterare Ida Danieluk, 013-20 81 42. Välkommen med din ansökan Är du intresserad? Vi vill isåfall gärna ha din ansökan senast den 24 november. Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga. Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!