LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Byggledare Berg till samhällsbyggnadsprojekt, Stockholm

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 2 år - Uppdragsstart: Enligt ök. - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Byggledningsorganisationen har till uppdrag att styra och följa upp entreprenaderna avseende kontraktsuppfyllnad, tid och kostnad. Vidare skall byggledningen tillse att entreprenaden blir besiktigad, hantera externa intressenter, rapportera internt samt avsluta och överlämna entreprenaden till projektledare. Byggledare berg ansvarar för de uppgifter som åligger byggledningsorganisationen inom ramen för teknikområde berg. Arbetet består bland annat i att dagligen följa upp entreprenörens arbete på plats, kontrollera entreprenörens dokumentation och verifikat avseende utförda arbeten, granska och kommentera på arbetsberedningar, riskanalyser och kontrollplaner, granska och kommentera entreprenörens dagbok, föra byggledardagbok, granska entreprenörens underlag för fakturering, delta vid produktionsmöten, ronder och besiktningar Rollen innebär också att delta i projektets interna arbete med produktionsplanering, tidplaneanalys, och prognoser. Då arbetet är av stor vikt för att säkerställa att projektets kan leverera en anläggning i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll, är det av stor vikt att du som byggledare har kapacitet att arbeta självständigt, erfarenhetsanknutet och problemlösningsfokuserat. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Minst utbildning som högskoleingenjör, 120 poäng, med inriktning mot bygg eller anläggning. - Minst 5 års erfarenhet av arbete med berganläggningar, antingen som beställare, entreprenör eller konsult. - Erfarenhet av att ha jobbat som byggledare med inriktning berg i minst ett stort anläggningsprojekt, 1 mdkr eller större. - Genomgått utbildning betongklass I. - Genomgått utbildning i sprängteknik. ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!