LetsGig & Mecenat
Gigg från: Västbergaskolan AB

Specialpedagog/ Speciallärare

  • Skola & utbildning

Stockholm

Vill du jobba på en skola som har: god stämning med ett öppet och välkomnande klimat goda elevresultat max 24 elever i varje klass engagerad och duktig personal välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner gemensamma regler i hela skolan som skapar trygghet och studiero god ekonomi friskvårdsbidrag på 3000 kr per år trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden Då ska du söka jobb hos oss! Nu söker vi en duktig, engagerad och positiv specialpedagog/speciallärare till mellanstadiet. Du ska vara välutbildad, driven och kommunikativ med grundskollärarutbildning som grund, med god kompetens och erfarenhet kring läs- och skrivsvårigheter samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du fungerar väl i samspel med andra och har ett coachande förhållningssätt. Du ska ha goda kunskaper i de mest förekommande kompensatoriska verktygen samt vara väl insatt i rutiner kring skrivande av pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Du är självständig och van vid att effektivt strukturera din tid och prioritera. Du är väl insatt i elevhälsofrågor utifrån skollag och läroplan. Du brinner för att vara med och utveckla verksamheten på organisations, grupp- och individnivå utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka organisationen och utformningen av specialpedagogiken på mellanstadiet tillsammans med bitr.rektor. Du kommer även att ingå i skolans elevhälsoteam. Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.

Västbergaskolan AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!