LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborg Energi AB

Enhetschef Karta och rättigheter

  • Övrigt

Göteborg

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi! Ditt uppdrag blir att leda enheten Karta och rättigheter inom avdelningen Projekt som är en del av verksamhetsområde Planering och projekt. I ditt team finns 22 kompetenta Markförhandlare, GIS ingenjörer, kartingenjörer och mätningsingenjörer. Tillsammans tillhandahåller och utvecklar vi koncerngemensamma funktioner för ledningsbundna infrastrukturer som rör bland annat sakrättsligt skydd, inmätning/utsättning, kartservice, remissamordning, ledningsdokumentation och dokumenthantering. Enheten har också som ansvar att driva utvecklingsfrågor kring teknik, verksamhet och processer. Vi erbjuder dig personlig utveckling och varierande arbetsuppgifter med fokus på den ledande rollen i det dagliga arbetet. Vi vill arbeta med dig som har förståelse för olika sorters ledarskap, som har ett starkt personligt driv och en inspirerande energi som kan bygga upp dina medarbetares engagemang. Ditt uppdrag Leda och utveckla enhetens verksamhet i enlighet med verksamhetsområdets mål, ägarnas krav, kundernas förväntningar och lagar/avtal/policyers samt verka för en positiv utveckling för koncernen som helhet. Ingå i avdelningens ledningsgrupp och medverka i därtill hörande avdelningsövergripande aktiviteter. Upprätta aktivitetsplan på enhetsnivå. Tillse att kontinuerlig planering och uppföljning av verksamheten sker samt att erforderliga åtgärder vidtas. Personalansvar vilket bland annat omfattar ansvar för enhetens kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor men också att svara för att medarbetarna får förutsättningar för att utföra sitt arbete t ex information, vägledning och utveckling. Ansvar för enhetens och tillhörande verksamhets ekonomiska resultat, att upprätta och följa upp budget. Delta i allmänt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten. Din kompetens Vi söker dig som har högskoleingenjörsexamen (120p, 180hp) eller motsvarande annan utbildning inom området och minst två års erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av projektledning, byggnation och verksamhetsutveckling. Har du även goda kunskaper om Göteborg Energis verksamhet och verksamhetsområde distribution är det meriterande. För att lyckas i rollen tror vi att ditt ledarskap kännetecknas av; mål-och resultatorientering, helhetssyn, förändringsorientering och kommunikativ påverkan. Du har en förmåga att sätta tydliga mål och ta fram planer, både på kort och på lång sikt. Din analytiska förmåga bidrar till att du ser flera infallsvinklar på problem och har förmåga att växla mellan olika perspektiv. Du anpassar dig till nya eller förändrade förutsättningar och har förmåga att driva arbetet och fatta beslut så att förbättringar åstadkoms. Som ledare möjliggör du bra samarbeten internt och externt. Som anställd hos oss på Göteborg Energi kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på  goteborgenergi.se/jobbamedoss  . Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Välkommen med din ansökan! Urval till intervju kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.

Göteborg Energi AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!