LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertälje kommun

Skolpsykologer till Södertäljes skolor

  • Vård & assistans

Södertälje

Resurscentrum söker skolpsykologer till Södertäljes skolor  Är du psykolog och nyfiken på hur det är att arbeta som centralt anställd skolpsykolog i Södertälje? Vi har nu två tjänster som skolpsykolog vakanta i vår psykologgrupp, med tillträde 2022-08-10. I Södertälje är skolpsykologerna centralt anställda och vi har åtta tjänster för att täcka behovet i kommunens skolor och förskolor. Psykologgruppen består av engagerade, samarbetsinriktade och utvecklingsorienterade psykologer med bred kompetens. Gruppen är inne i ett spännande utvecklingsskede och arbetar tillsammans med att utveckla psykologernas roll i skolan. I det interna arbetet ingår professionsutveckling, kollegialt stöd, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt arbete med kvalitetssäkring. Psykologerna har handledning i grupp av extern psykolog och regelbundna professionsmöten med närmaste chef och PLA.  Skolpsykologens arbete syftar till att främja elevers utveckling mot utbildningens mål genom att vara delaktig i elevhälsans arbete med att undanröja hinder för lärande hos enskilda elever. Skolpsykologen bidrar även till att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med kontaktskolorna. Trygghet och positiva relationer är grunden för elevers känsla av begriplighet och förståelse av skolans sammanhang och innehåll. Dessa faktorer är avgörande för elevernas upplevelse av att skolans mål kan uppnås och att skolan ska kännas meningsfull. Skolpsykologen kan bidra med kunskap och verktyg i processen att bygga tillitsfulla och positiva relationer samt delta i utformningen av stöd och anpassningar som förbättrar elevens känsla av hanterbarhet. I Södertälje bedrivs ett kommunövergripande arbete med fokus på att utarbeta tydliga strukturer och rutiner för att stärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I samarbete med skolans ledning på kontaktskolorna och som en del i skolans elevhälsoteam har skolpsykologen möjlighet att öka den psykologiska kompetensen i organisationen.  I uppdraget ingår att: - Delta i kontaktskolornas planering och genomförande av det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet samt delta regelbundet i elevhälsoteamens möten. - Ge konsultation/handledning till lärare i arbetet med enskilda elever som uppfattas ha svårigheter i sitt lärande samt omkring gruppers förutsättningar för lärande och behov av stöd. - Efter samråd med elevhälsoteamet på kontaktskolan göra bedömningar inför utredningar och vid behov genomföra utredningar med frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning. - Bidra med psykologisk kompetens kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk hälsa/ohälsa i samband med arbete i elevhälsoteamet, i handledning eller utbildningsinsatser riktade till lärare och övrig skolpersonal. - Vid händelse av allvarlig krissituation samråda med skolledning och bistå personal på skolorna med krisstöd.   Vem är du?   Krav: - Du är legitimerad psykolog. - Du är intresserad av och har kunskap om såväl konsultation/handledning som   bedömning/utredning. - Du har kunskap om grupp- och organisationspsykologi. - Du har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning. - Du är van att arbeta självständigt och i grupp. - Du är flexibel, samarbetsinriktad och inlyssnande gentemot kollegor, personal i skolan, elev och vårdnadshavare. - Du är intresserad av att utveckla skolpsykologens uppdrag tillsammans med kollegor i professionsgruppen. - Du har god kunskap om och kan genomföra utredningar med frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning med god kvalitet. - Du kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift. - Du har körkort. Tjänstebil finns att tillgå.   Meriterande: - Tidigare erfarenhet av arbete som skolpsykolog.   Personliga egenskaper: - Du är trygg i din roll som psykolog. - Du har god förmåga till flexibilitet. - Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. - Du har god förmåga att planera, strukturera och prioritera. - Du kan arbeta självständigt samt i grupp. - Du har god förmåga att följa upp och utvärdera ditt arbete.    Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi erbjuder dig   Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för elever i grundskolan. Du utformar uppdraget i samråd med skolledning/elevhälsoteam, samt bokar dina möten i samråd med skolornas personal.   Dina närmaste kollegor kommer att vara Resurscentrums övriga psykologer, som du kan samråda med och få stöd av i psykologernas professionsgrupp. Du kommer även regelbundet att träffa Resurscentrums övriga medarbetare i olika mötesforum såsom APT och tvärteam.  Vi arbetar 39 timmar i veckan och tillämpar årsarbetstid, vilket ger möjlighet till flexibilitet i arbetstiden. Du har ibland möjlighet att sköta vissa arbetsuppgifter såsom t.ex. administration hemifrån om arbetet så tillåter. Välkommen till oss!   Resurscentrums nyrenoverade lokaler ligger centralt belägna i Södertälje, nära bussar och bara några minuter från pendeltågsstationen Södertälje Centrum.   Låter detta intressant? Sök då och ta chansen att bli en av skolpsykologerna i Södertälje. Dra dig inte för att höra av dig om du har frågor eller funderingar till:   Annika Granlund Gruppchef Team elevhälsa Tel: 08 5230 4286 eller via mail: annika.granlund@sodertalje.se Du behöver innan anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt din legitimation som psykolog.   Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Södertälje kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!