LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Medicinskt ansvarig för rehabilitering till Uppsala kommun

  • Vård & assistans

Uppsala

Vård- coh omsorgsförvaltningen, Avdelning Hälso- och sjukvård Har du ett stort engagemang för rehabilitering, kvalitet och patientsäkerhet, tycker om att arbeta i team och tror på kraften i att göra skillnad tillsammans? Vill du, som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), ansvara för kvalitet och patientsäkerhet gällande rehabilitering i den kommunala hälso- och sjukvården i Uppsala kommun? Är du legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och har erfarenhet inom området kanske du är rätt person för uppdraget! Välkommen med din ansökan! Känner du igen dig i vår värdegrund; arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad, erbjuder vi dig ett utmanande och roligt uppdrag. I februari 2021 gick omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun ihop i en gemensam vård- och omsorgsförvaltning. Den samordnade förvaltningen ska svara mot behoven av tydlighet, helhetssyn, resurseffektivitet och förändringskraft inom den kommunala vård och omsorgen, och hälso- och sjukvården. Vård- och omsorgsförvaltningens MAS- och MAR-funktion ansvarar för att leda, stödja och samordna förvaltningens arbete genom att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet, med processer, ständiga förbättringar, innovation, kompetensutveckling och digitalisering. Målet är en hållbar verksamhet med hög kvalitet och effektivitet som möter medborgarnas förväntningar och behov. MAR är organiserad tillsammans med förvaltningens MAS, och som medicinskt ansvarig för rehabilitering rapporterar du till avdelningschef för Hälso- och sjukvård. Ditt uppdrag Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har du det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet gällande rehabilitering i den kommunala hälso- och sjukvården, samt är sakkunnig inom området. I uppdraget ingår också att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring rehabiliteringsfrågor inom hälso- och sjukvård utifrån gällande föreskrifter. Du har ett nära samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Dina mer operativa arbetsuppgifter är bl.a: • verksamhetstillsyn och uppföljning • att säkerställa att patienterna får en ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet • att tillsammans med MAS driva patientsäkerhetsarbetet och upprätta nämndernas patientsäkerhetsberättelse • att utarbeta och följa upp rutiner och riktlinjer • att säkerställa dokumentation • att ansvara för avvikelsehantering • att vara vårdgivarens sakkunnige i rehabiliteringsfrågor • att omvärldsbevaka forskning och utveckling inom området Din bakgrund Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och har en bred erfarenhet inom något av dessa yrken, samt goda kunskaper inom relevant lagstiftning (HSL, So L och LSS). För att lyckas i uppdraget behöver du också ha: • Bred erfarenhet av rehabiliteringsfrågor inom hälso- och sjukvård • Bred erfarenhet av utvecklingsarbete kring rehabiliteringsfrågor inom hälso- och sjukvård • Erfarenhet av att arbeta med utredningar inom området • Goda kunskaper kring dokumentation och krav på dokumentation utifrån professionen • Goda kunskaper inom relevanta IT-system • Goda kunskaper i svenska tal och skrift • B-körkort Det är meriterande om du har: • Erfarenhet som medicinskt ansvarig för rehabilitering • Erfarenhet av ledarskap • Erfarenhet av att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård Du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt för att, tillsammans med andra, nå goda resultat. Du är bra på att anpassa din kommunikation till olika målgrupper, och du samarbetar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Din analytiska förmåga är god, och du kan se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vi förutsätter också att du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Karin Brolin, avdelningschef, 018-727 51 44, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83. Fackliga företrädare: SACO, Maria Persson, 018-018-727 24 24 Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30 Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 072-210 72 95 Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01 Sveriges arbetsterapeuter, Therese Samuelsson, 018-727 66 49 Kommunal Sektion Uppsala, 010-442 88 16 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!