LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Utbildningsadministratör till Konsthögskolan och Teaterhögskolan

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Både Konsthögskolan i Malmö och Teaterhögskolan i Malmö, är placerade mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter och är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Årligen har drygt 100 personer respektive skola som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget vid Konsthögskolan i Malmö är 74 helårsplatser och skolan erbjuder utbildning i fri konst på kandidat-, master- och doktorandnivå. Utbildningsuppdraget vid Teaterhögskolan i Malmö är 55 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl kandidat som master-nivå och forskning inom teater. Konsthögskolan Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.  Skolan strävar efter att kombinera teori och praktik till ett konstnärligt tänkande. Stor vikt läggs vid närheten till den aktuella konstscenen, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten vid skolan är flexibel med tonvikt på de studerandes individuella utveckling, där varje studerande med bas i skolans kurser och övriga undervisning samt i samråd med skolans lärare lägger upp sitt eget utbildningsprogram. Teaterhögskolan Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Utbildningskanslierna vid Konst- och Teaterhögskolan Kanslierna på Konst- respektive Teaterhögskolan i Malmö består av tio medarbetare på Konsthögskolan och tio på Teaterhögskolan. Kanslierna är centralt belägna i Malmö i Mazettibyggnaden, ett stenkast från Möllevångstorget. Kanslierna består av teknisk och administrativ personal som utgör stödverksamhet vid de båda institutionerna. Den tekniskt och administrativa personalen är en resurs som ger nära och ämnesanpassat stöd till lärare, studenter, doktorander och allmänhet. Ett professionellt, serviceinriktat och pedagogiskt förhållningssätt utgör grunden för vårt arbete. Kravprofil Vi söker nu en ny medarbetare till våra institutionskanslier på Konst- och Teaterhögskolan som ska arbeta med utbildningsadministrativa uppgifter av olika svårighetsgrad och karaktär. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med administrativa chefer, prefekt, kolleger vid institutionskanslierna och fakultetskansliet samt med andra enheter inom universitetsförvaltningen. Du kommer att vara 100% anställd av Konsthögskolan, men arbetstiden kommer att fördelas till 50% på Konsthögskolan och 50% till Teaterhögskolan. Över tid kan denna fördelning komma att förändras. Arbetsuppgifter Utbildningsadministratören vid Konsthögskolan och Teaterhögskolan bemannar respektive institutionskansli på 50%. I rollen som utbildningsadministratör ingår de flesta arbetsuppgifter som förekommer på ett mindre utbildningskansli som till exempel: Studie- och utbildningsadministration - Information till studenter, personal och allmänhet om våra utbildningar samt synliggörande av våra utbildningar. - Löpande arbete med kursbeskrivningar, kursplaner, utbildningsplaner, UBAS/LUBAS, antagning till kurs samt tillhörande arbete i LADOK - Löpande kursrelaterad information till studenter och lärare - Examenshantering: en arbetsuppgift som enbart sker under maj/juni månad och där en del av arbetet, till exempel utskrifter av examensdiplomen hanteras av examensavdelningen vid LU - Administrativt stöd för utveckling av ny masterutbildning vid Teaterhögskolan. I arbetet ingår att administrera, följa upp, dokumentera och informera internt och externt samt vara kontaktperson för utbildningen. Administrativt stöd - Sekreterare i Institutionsstyrelsen - Internationalisering – student- och lärarmobilitet - Administrativt stöd stipendiehantering - Diarieregistrering i anslutning till de aktuella arbetsuppgifterna Över tid kan arbetsuppgifterna komma att ändras. Se den fullständiga annonsen och ansök via: https://lu.varbi.com/se/what:job/job ID:460804/ Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!