LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stift Berättarministeriet

Projektledare Berättarministeriet Institut

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Berättarministeriet är en demokratiinriktad insats för att stärka den svenska skolans kompensatoriska uppdrag. Vår kärnverksamhet verkar som ett kostnadsfritt stöd till lärarens undervisning i skolor med högt socioekonomiskt index och utvecklas systematiskt i nära samverkan med våra lärare. Med utgångspunkt från våra utbildningscenter i Stockholm och Göteborg syftar Berättarministeriets språkutvecklande program, läromedel och utbildningar till att främja elevernas lustfyllda lärande liksom lärarnas professionsutveckling så att fler elever, oavsett bakgrund, går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Berättarministeriet drivs genom en samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Vårt institut har en strategisk uppgift att sprida empirin, det vill säga den ackumulerade erfarenheten och kunskapen från vår kärnverksamhet, genom analyser, rapporter, seminarier och andra kunskapsgenererande insatser. Institutet ansvarar även för att koordinera och förvalta Berättarministeriets tresektoriella samverkan i syfte att erbjuda en långsiktig lösning för svensk skola och i förlängningen demokratin. I institutets huvudsakliga ansvarsområden ingår bland annat att: vara ett stöd till vår generalsekreterare med underlag och PM i kontakt med offentlig sektor och strategiska partnerskap samt rapporter, texter, analyser och underlag dialoger med lärosäten avseende forskning, VFU och utbildningar strategisk kommunikation avseende bland annat seminarier och konferenser, folk- och opinionsbildning och omvärldsbevakning inklusive administration. Nu söker vi en projektledare till institutet med förankring i samhälls- eller statsvetenskap som vill bidra till vår vision och strategi genom att driva projekt och arbetsuppgifter inom ramen för institutet. Huvudsakliga ansvarsområden: Driva, koordinera och administrera projekt inom ramen för institutet Sammanställa analyser, rapporter och pm Planera, genomföra och utvärdera konferenser, seminarier och liknande Administration såsom registerhantering och liknande Bidra till kärnverksamheten, såsom deltagande i program- och utbildningsaktiviteter Arbetsbeskrivning Projektledare på BM:s institut ansvarar för att i nära samarbete med i första hand generalsekreterare och institutansvarig: leda och delta i projekt som institutet ansvarar för att driva, andra projekt kan komma att bli aktuella bidra med stöd vid upphandling av tjänster från offentlig sektor stötta BM:s ledning med rapporter, texter och underlag i kontakt med offentlig sektor bidra till verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelser och halvårsrapporter bidra till samarbeten med lärosäten bidra till strategisk kommunikation såsom konferenser, folk- och opinionsbildning, omvärldsbevakning, hantering av inbjudningar och kontaktlistor, remissvar finnas tillgänglig för och delta i utbildningscentrets dagliga aktiviteter bistå olika administrativa uppgifter på kansliet såsom inköp att på ett ansvarstagande och genuint serviceinriktat sätt driva stora och små uppgifter parallellt där behovet uppstår. För att passa i rollen behöver du Behärska svenska och engelska i tal och skrift Ha ett starkt intresse för samhälle och utbildning Kunna omsätta kunskap och engagemang i projektform Ha erfarenhet av att leda projektorienterat Ha postgymnasiala studier/meriter inom samhälls/statsvetenskap Några års arbetslivserfarenhet i anslutning till policy making och tvärsektoriell samverkan Pedagogisk förankring är meriterande för tjänsten. Som person är du Värderingsdriven och vill omsätta dina värderingar i handling för att skapa förändring Uppskattar att arbeta i team och kan samtidigt driva uppgifter självständigt Tycker om förändringsprocesser och bidrar till att skapa ett lösningsfokuserat klimat En som skapar goda professionella relationer och har lätt för att initiera kontakter Intresserad av barns kunskapsutveckling Van vid och bekväm med att arbeta i projektform och att ha flera parallella arbetsuppgifter Om att arbeta på Berättarministeriet Berättarministeriet erbjuder en arbetsplats för dig som vill utvecklas, både som människa och professionellt. Vi är måna om vår personal och lägger tid och energi på att växa tillsammans och bilda ett starkt team. Att följa med i samhällsdebatten, ta till sig ny kunskap, diskutera och reflektera är för oss viktiga beståndsdelar i yrkeslivet. På Berättarministeriet är det självklart att förkovra sig, såväl individuellt som tillsammans. Våra värderingar och syftet med verksamheten är ständigt ledstjärnan, och alla beslut fattas utifrån vilken nytta det bidrar med till de skolor och lärare vi finns till för. Vi arbetar mycket i projektform, vilket ger möjlighet att vara med och bidra inom områden som inte är direkt knutna till yrkesrollen. Självledarskap och feedback är för oss viktiga delar i en lärande organisation. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt, samtidigt som du lär och utvecklas i en nyfiken och syftesdriven organisation? Då kan Berättarministeriet vara platsen för dig. Villkor Visstidsanställning i 2 år med möjlighet till tillsvidareanställning 40 timmars arbetsvecka 30 dagars fast semester Lön: löneanspråk lämnas. Friskvårdsbidrag värde 3 000 kr Tillträde: så snart som möjlig eller enligt överenskommelse Placeringsort: Göteborg. Resor förekommer i tjänsten Vid frågor kontakta Maria Wallin, Institutansvarig, på 073-682 31 20 eller maria.w @berattarministeriet.se (mailto:maria.w@berattarministeriet.se)

Stift Berättarministeriet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!