LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mälardalens Högskola

Universitetslektor i nationalekonomi

  • Skola & utbildning

Västerås

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2020-11-24 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST),avdelningen för ekonomi och statsvetenskap                     Arbetsuppgifter Vi tror att du har en gedigen ämneskompetens, är uppdaterad på forskningsfronten och har en uppsjö med oförverkligade idéer och ambitioner för både forskning och undervisning. Du förväntas på ett målmedvetet, inspirerande och kreativt sätt dela med dig av idéer, erfarenheter, kunskaper och nätverk och bidra i bygget av en nyskapande, progressiv och trivsam forsknings- och utbildningsmiljö. I tjänsten ingår sedvanliga akademiska arbetsuppgifter kopplat till undervisning på våra ekonomprogram. Vi ser gärna att du bidrar med att stärka forskningskopplingen i undervisningen. I tjänsten ingår även andra på avdelningen förekommande administrativa uppdrag. Såväl undervisningen och uppdragens karaktär kommer att planeras utifrån den sökandes intresse och verksamhetens behov. Vi ser gärna att du deltar i ämnesgruppens arbete med att utveckla nya och uppdatera gamla kursplaner samt deltar i skrivandet av ansökningar för att erhålla forskningsanslag, publicerar din forskning och samverkar med såväl nationella och internationella forskningsmiljöer som det omgivande samhället Behörighetskrav Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i nationalekonomi. Den vetenskapliga skickligheten ska bedömas med hänsyn till såväl svenska som engelska publiceringar i såväl artikel som bokform. Kraven på meritering bedöms med andra ord med hänsyn till ämnets karaktär och förutsättningar för internationell publicering. I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning. Anställningsordning Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa i såväl mikro- som makroekonomi. Det är även meriterande om du har goda kunskaper och undervisningserfarenhet i ekonometri och statistik. Det är även ett plus om du har intresse för frågor kopplat till något eller några av våra övergripande forskningsområden: hållbar utveckling, digitalisering eller internationalisering. Det är även meriterande om du har förmåga att tala, skriva och undervisa på både svenska och engelska. Vi värdesätter även att du har haft administrativa uppdrag och förtroendeuppdrag av vetenskaplig karaktär, såsom programsamordnare, ämnesföreträdare, varit sakkunnig och opponent, eller av andra betydande uppdrag vid andra myndigheter och företag. Vänligen gå till länken nedan för att läsa annonsen i sin helhet: MDH.se Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Mälardalens högskola Personalsektionen Ref.nr: 2020/2541 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Mälardalens Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!