LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Lärarassistent till Schillerska Gymnasiet

  • Skola & utbildning

Göteborg

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. ARBETSUPPGIFTER Schillerska gymnasiet är en modern skola i historisk miljö. Vi har ca 1100 elever och uppemot 100 fastanställd personal och vi arbetar under devisen Här lever lärandet. Ett nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Elevinflytande är centralt i skolans arbete och vi har en aktiv elevkår. Skolan finns i kulturmärkta lokaler centralt i Göteborg, nära Vasaplatsen vilket ger många möjligheter till studiebesök och samarbeten med andra institutioner. Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/schillerska för ytterligare information om Schillerska gymnasiet. Vi söker nu en lärarassistent som kommer att arbeta i Resursteamet. Eleverna har olika behov, men alla har det gemensamt att de har unika och särskilda behov. Du behövs för att de ska kunna nå sin fulla kapacitet som elever! En del elever behöver att du är med på vissa av deras lektioner och hjälper dem att fokusera, förstå och komma vidare med deras arbetsuppgifter, exempelvis genom att stödja till att skala av och inte sväva ut. Andra elever får säga till dig vad du ska skriva eftersom de inte fysiskt kan skriva själva. En del elever behöver studieplanera med dig varje vecka och du hjälper dem prioritera bland uppgifter så de lämnas in i tid. En del elever behöver stöttning i sociala sammanhang och att du följer med när de äter lunch. Om det är studiebesök och utflykter kan eleverna behöva att du är med. Det du ska göra är att vara elevernas stöd i skolans vardag. Du ska hjälpa eleverna att hitta struktur och hjälpa dem att avkoda vad de ska göra i form av skolarbete. Du ska hålla kontakt med undervisande lärare och mentorer, samt med vårdnadshavare kring uppföljningar. Du kommer att arbeta i en grupp av flera lärarassistenter i vårt resursteam. Vi har ett strukturerat arbetssätt kring eleverna och det är viktigt att kunna arbeta i team. Vi har ca 25 elever i en kärntrupp som varje vecka på ett eller annat sätt får stöd från resursteamet, som i dagsläget består av 4 lärarassistenter, två speciallärare och ett lärarstöd. Som en del av Resursteamet kommer du att vara behjälplig i vår stora läsesal Studion och om en lärare behöver arbeta hemifrån vilket kan innebära att du är med eleverna i lektionssalen och hjälper till kring det tekniska med Google meet uppkoppling. Vid behov kommer du att vakta och hjälpa till vid provsituationer. KVALIFIKATIONER Du har adekvat utbildning för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar i gymnasieåldern, med prioritet som lärar-/elevassistent eller liknande. Du ska ha ett genuint intresse för unga människors situation, vara lyhörd för olika elevers behov och ha ett flexibelt arbetssätt. Vi ser att du har lång erfarenhet av/utbildning för att arbeta med ungdomar som har olika NPF-diagnoser, hemmasittare, självskadebeteende. Du behärskar förmåga att hålla motiverande samtal och har erfarenhet av ungdomar med trauma. Du måste kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du måste även vara bra på att samarbeta med elever, lärare och arbetslag. Du ska arbeta utifrån att rollen som lärarassistent innebär att man inte är kompis med eleverna utan en vuxen förebild. Vi ser att du vill arbeta tätt med de andra i Resursteamet för elevernas bästa på ett strukturerat och organiserat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut - vänta inte med din ansökan! Erfarenhet krävs. ÖVRIGT Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!