LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Stödpedagog till Botkyrka kommun

  • Vård & assistans

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det. Beskrivning Inom Botkyrka kommun genomförs nu en kompetenssatsning bland medarbetarna för att öka den boendes delaktighet och självständighet i vardagen. Som ett led i denna satsning gör vi nu en förstärkning inom gruppbostad med ytterligare tre stödpedagoger vars uppgift är att, tillsammans med befintliga stödpedagoger, arbeta med att stötta våra verksamheter i implementering av arbetssätt och metoder för en ökad delaktighet för de boende. Du kommer arbeta i team mot flera gruppbostäder och arbetstiderna är förlagda både vardagar och helger.   Arbetsuppgifter  Som stödpedagog kommer du ha ett utökat ansvar och mandat kring frågor som rör den pedagogiska delen som har betydelse för den enskilde. Det handlar bland annat om metoder och strategier i arbetet, och att kunna sprida ny kunskap.   I ditt uppdrag behöver du kunna analysera och finna lösningar på problem och utveckla verksamheten genom omvärldsbevakning efter metoder utifrån evidensbaserad praktik.   Du kommer att handleda dina kollegor i det brukarnära arbetet och du kommer även själv vara delaktig i planerade insatser och aktiviteter tillsammans med de boende. Målet är att, i samråd med enhetschef, utveckla det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet genom att inhämta och sprida ny kunskap samt att bidra till att stärka samarbetet mellan olika verksamheter och tillföra kunskap där den efterfrågas.     Du kommer även att  - utifrån ett coachande förhållningssätt, handleda både i grupp och individuellt gällande ex. social dokumentation, genomförandeplaner och lågaffektivt bemötande,  - utbilda kollegor, både i grupp och individuellt, gällande arbetssätt och metoder såsom AKK och tydliggörande pedagogik,  - bistå med andra kompetenshöjande insatser,  - kvalitetssäkra och följa upp rutiner och arbetssätt i det brukarnära arbetet,  - bistå enhetschef i hanteringen av avvikelser för att finna orsaker till det inträffade och ta fram förbättringsåtgärder,  - planera och leda ex. boendemöten i samråd med enhetschef,  - samverka med andra stödpedagoger i verksamheten för att hitta inspiration och dela kunskap.  Kvalifikationer  Vi söker dig som har 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng med inriktning mot  funktionsnedsättningsområdet och/eller pedagogik.  Du bör ha god kunskap om, samt erfarenhet av att arbeta med, personer med dubbeldiagnos, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Då dokumentation ingår i arbetet behöver du kunna hantera och snabbt sätta dig in i flera olika system. Du behöver ha god kunskap om digitala hjälpmedel då du kommer arbeta mot en målgrupp som är i stort behov av dessa för stöd och hjälp i sin vardag. Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att klara uppdraget. Vi utgår från att du har en god pedagogisk förmåga samt har kunskap om kommunikation och kommunikationsstöd då du kommer att vara ett viktigt stöd till medborgare och kollegor.    Som person har du god samarbetsförmåga. Du trivs med att ha en central roll i en grupp där du på ett naturligt sätt får dina kollegor att lyssna på dig och den kunskap du förmedlar. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är trygg i din roll och planerar och strukturerar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och slutför det som påbörjats och håller deadlines. Som person ser du möjligheter, är positiv och motiverad till att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling.   Om oss Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Förmåner Du som medarbetare är det viktigaste vi har för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi erbjuder därför en rad förmåner utöver den individuella lönen - för ett hållbart arbetsliv. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/att-arbeta-pa-botkyrka-kommun/jobba-tillsammans-med-oss/villkor-och-formaner Botkyrka kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!