LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Lärare i textilslöjd till Åbymoskolan

  • Skola & utbildning

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Åbymoskolan är en F-6 skola med fritidshem som ligger i Åby, en mil norr om Norrköping, intill Åbys och Kolmårdens vackra natur. Skolan har cirka 55 kompetenta medarbetare och 460 unika, nyfikna och vetgiriga elever. Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa en bra skola och fritidshem med hög måluppfyllelse och god lärandemiljö. Vi utgår från elevens nyfikenhet och upptäckarlust, och genom utmaningar vill vi stimulera till nya kunskaper. Våra visionsord är Glädje, Kunskap, Trygghet och Ansvar, och det genomsyrar hela vår verksamhet. Skolan har ett aktivt elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, stödpedagog, resurspedagog, logoped, speciallärare i matematik respektive svenska samt förstelärare med specialpedagogiskt uppdrag. I den mer operativa delen, elevstödet, arbetar stödpedagog och resurspedagog tillsammans med lärare och speciallärare för att undervisa elever i behov av särskilt stöd. På skolan finns en utvecklingsgrupp bestående av rektor samt tre förstelärare. Utvecklingsgruppen leder det kvalitets- och utvecklingsarbete som hela skolan arbetar tillsammans med i det kollegiala lärandet. I det pedagogiska arbetet fokuserar vi mycket på likvärdighet, synligt lärande, elevers inflytande och delaktighet samt tillgängliga lärmiljöer. Samtliga årskursarbetslag på skolan är organiserade så att det finns en förskollärare eller lärare som ett större ansvar för extra anpassningar, och som arbetar mot samtliga klasser i årskursen. Ämnesundervisningen och mentorskapen är i huvudsak fördelad mellan övriga lärare. Inom årskursen finns en stor flexibilitet och möjilghet för årskurslaget att organisera sig på det sätt som bäst möter årskursens behov. I varje årskurslag F-3 ingår även lärare i fritidshem. ARBETSBESKRIVNING Du undervisar Åbymoskolans elever i årskurs 3-6 och Sandtorpsskolans elever i årskurs 3 i textilslöjd. All undervisning sker i välutrustade slöjdlokaler på Åbymoskolan. Du samverkar närmast med lärare i trä- och metallslöjd men ingår också i ett arbetslag tillsammans med övriga lärare i praktiska och estetiska ämnen. I arbetet med eleverna samverkar du också med mentorer och vårdnadshavare. Du är en aktiv del av skolan kvalitets- och utvecklingsarbete.  DIN PROFIL Du är legitimerad lärare i textilslöjd och har erfarenhet av undervisning i ämnet. Du sätter elevens lärande och trygghet i fokus och samverkar bra med mentorer, elevhälsoteam och övriga medarbetare på skolan. Du är strukturerad, tar goda initiativ och tar ansvar för såväl din egen undervisning som för kvalitets- och utvecklingsarbetet på hela skolan.  MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde den 5 augusti. Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rektor Frida Öijerholm på telefon 011 - 15 38 83 eller epost frida.oijerholm@norrkoping.se. Din ansökan vill vi ha senast den 11 april. Urval kan komma att ske löpande under annonseringstiden.   Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!