LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Föräldrarådgivare till äldre barns och tonåringars föräldrar

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. På enheten förebyggande föräldraksapsstöd arbetar tolv föräldrarådgivare, två föräldralotsar, en administrativ assistent, en biträdande enhetschef och enhetschef. Vi utgår från våra familjehus i Rinkeby och Husby. Dessa utgör en viktig del av basen för samverkan och utveckling av olika former av förebyggande arbete för barn, ungdomar och föräldrar i stadsdelsområdet. Enheten ingår i avdelningen Individ och Familj. Föräldrarådgivningen i Rinkeby-Kista Här arbetar vi med råd och stöd i föräldraskapsfrågor och vänder oss till föräldrar med barn från 0 upp till 18 år. Det är en öppen verksamhet dit föräldrar själva söker sig. Vi arbetar aktivt för att den röda tråden som löper genom vår verksamhet ska göras varierad och komplett utifrån föräldrars behov och önskemål. Den består för närvarande av utbildning till blivande föräldrar, Rinkeby hembesöksprogram samt olika gruppverksamheter, framför allt ABC barn, ABC tonår, Älskade förbannade tonåring, Föräldraskap i Sverige, Komet barn och Komet tonår. Detta kompletteras med dialogmöten, tematräffar, informationsmöten och föreläsningar för och med föräldrar och tillsammans med olika samarbetspartners, samhällsinstanser och föreningar. Parallellt erbjuds också råd- och stödsamtal i föräldraskapsfrågor till föräldrar - enskilt eller i annan konstellation. I arbetet ingår också att utveckla och pröva nya vägar för att nå föräldrar och samverkanspartners. Arbetet som föräldrarådgivare hos oss Vi söker nu en föräldrarådgivare med inriktning på arbete med äldre barns och tonåringars föräldrar. Av enhetens tolv föräldrarådgivare är det fem som arbetar med denna målgrupp. Dessa har ett nära samarbete sinsemellan. Tre av dem utgår från familjehuset i Rinkeby och två från familjehuset i Husby. Samarbetet med kollegorna som vänder sig till föräldrar med yngre barn är också viktigt. Vi vänder oss till dig som kan arbeta med enskilda råd- och stödsamtal i föräldraskapsfrågor, föräldragrupper, dialogmöten, tematräffar, informationsmöten m.m. Arbetsuppgifterna innebär också ett nära samarbete och samverkan med andra aktörer, exempelvis skolor, fritidsverksamheter och föreningar. Här krävs både kreativitet, kunskap och flexibilitet. Som föräldrarådgivare i Rinkeby-Kista har du ett viktigt och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta på en enhet där kollegorna trivs och bryr sig om varandra. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har annan likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Att du har kunskap om olika former av föräldraskapsstöd, gärna universell och selektiv prevention, är viktigt. Det är meriterande om du har utbildning i föräldrastödsprogram såsom FÖS, Älskade förbannade tonåring eller Komet. Vi vill att du har flera års arbetslivserfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar. Erfarenhet av föräldraskapsstöd, i synnerhet med de äldre barnens och tonåringarnas föräldrar, är meriterande. God kännedom om socialtjänstens och andra myndigheters uppdrag är också viktig med anledning av att det i rollen som föräldrarådgivare ingår att hänvisa föräldrar vidare om de behöver mer eller annan typ av stöd. Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i allmänhet och förmåga att samarbeta i synnerhet. Har du ett flexibelt förhållningssätt, god förmåga att ta stort eget ansvar och tycker om att ha arbetsuppgifter som är under utveckling samtidigt som du har fokus på huvuduppdraget kommer du att passar du in här. Att du kan och uppskattar att samverka och att informera om verksamheten kommer du också ha stor nytta av. Övrigt Föräldrarådgivarna arbetar i genomsnitt en kväll per vecka. Vi har flexibel arbetstid. Som anställd har du friskvårdssubvention samt möjlighet till en betald timme per vecka för friskvård. Urval och intervjuer kan ske löpande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!