LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Musiklärare till Bjurslättsskolan

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola. Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus: - Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande. - Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat. - Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning. ARBETSUPPGIFTER Bjurslättskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Bjurslättskolan ingår i ett aktivt områdesarbete med "Skolan som arena". Syftet med "Skolan som arena" även tidigare kallad för "Skolan mitt i Lundby" är att bli en mötesplats för både barn, elever och deras föräldrar i syfte att stärka närområdet, förbättra elevernas resultat, öka trygghet och studiero, ge barn och unga meningsfull fritid. Skolan har ca 600 elever sammantaget ht-21 och verksamheten omfattar förskoleklass, åk 1 - 6 samt fritidshem samt Grundsärskolan. I höst går skolan ihop och blir en skolenhet, tillsammans med F-3, 4-6 samt Grundsärskolan. Denna musiklärartjänst kommer rikta sig mot åk 2 till 6. Musikundervisningen åk 4-6 där vi är treparallelliga kommer vara i halvklass i nyrenoverade lokaler. Musiken har tillgång till musiksal, grupprum, rytmiksal samt aula med scen! Skolan bygger upp en kulturprofil och kulturskolan flyttar ihop med oss i fina lokaler till hösten. Alltså en musiklärares dröm! Det ingår även helklassundervisning i åk 2 och åk 3 i denna tjänst. Skolans utvecklingsarbete har utgångspunkt i det kompensatoriska uppdraget att ge alla elever möjligheten att nå kunskapsmålen och har med sin integrerade Kulturskola stora möjligheter att bli en samlad arena för barn. Ditt uppdrag är att planera och strukturera lektioner utifrån rådande läroplan samt att ha en kontinuerlig bedömning av elevens prestation. Det är också viktigt att upprätthålla goda kontakter med eleverna och dess vårdnadshavare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad, erfaren musiklärare som brinner för ditt yrke. Du ska kunna behärska piano och gitarr som komp-instrument. Vi eftersträvar en bred musikundervisning som uppmuntrar till sång och spel även efter skoltid. Vi vill att du är trygg i din lärarroll med tydlig struktur i din undervisning. Du är en teamplayer. Du ska tro på ett relationsskapande förhållningssätt till eleverna då relationen mellan lärare och elev är A och O för oss. Vill du vara med om ett roligt förändringsarbete så är detta skolan för dig! Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.    Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.    Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.    Vi tar endast emot ansökningar via vårt system Visma Recruit i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!