LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

HR Direktör, Lunds kommun

  • HR & lön

Lund

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På kommunkontoret arbetar cirka 300 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus. HR Direktör Är du erfaren inom HR och brinner för de breda samhällsfrågorna? Ta chansen att vara med på Lunds spännande resa! PLACERING Lund - Kommunkontoret ÖVERGRIPANDE UPPDRAGSBESKRIVNING HR-direktören har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna samtliga kommunövergripande HR frågor och arbetsgivarfrågor. HR-direktören verkar i en matrisorganisation och för att lyckas i uppdraget ställs höga krav på samarbete och samverkan med samtliga förvaltningar, de fackliga organisationerna samt att interagera med styrande politiker. Det pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom HR- och arbetsgivarområdet med syfte att utveckla organisationen som attraktiv arbetsgivare, vilket ställer krav på HR-direktören att ha drivkraft och utvecklingsfokus i frågor som till exempel ledarskap, kompetensförsörjning, lönebildning och likabehandling. På samma sätt är utvecklingen av basprocesser i fokus för att skapa kvalitetssäkrade, effektiva processer som används tvärs över kommunen. HR-avdelningen ingår i kommunkontoret och består av ca 35 medarbetare. HR-direktören rapporterar direkt till Kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen, kommunkontorets ledningsgrupp samt i kommunens koncernledningsgrupp. Avdelningen är organiserad i en strategisk enhet, en arbetsgivarenhet samt verksamhetsnära HR-partners som arbetar med 8 av 11 förvaltningar. Övriga tre förvaltningar har i dagsläget egna HR avdelningar som inte formellt rapporterar till HR-direktören. HR-avdelningen bistår med konsultativt och administrativt stöd i alla HR-processer för kommunens olika verksamheter på ett sådant sätt att de i sin tur kan utföra sina uppdrag till medborgare med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. Avdelningen arbetar med kommunövergripande personalstrategiska frågor såsom lönebildning, kompetensförsörjning, chefs- och ledarutveckling, arbetsmiljö, mångfald och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar också för förhandling, arbetsgivarfrågor (arbetsrätt). Långsiktig kompetensförsörjning är ett fokusområde i Lunds kommun. Som HR-direktör arbetar du strategiskt och långsiktigt så att kommunen stärker sin position som attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Särskild vikt läggs också på att utveckla Lunds kommuns ledarskap och medarbetarskap samt hälsa och arbetsmiljö. Det är också av högsta vikt att blivande HR-direktör både har ett genuint intresse för kommunens kärnuppdrag och ett stort samhällsintresse. UTMANINGAR • Säkerställa Lunds Kommun som attraktiv arbetsgivare. Vad kännetecknar arbetsgivare varumärket för Lunds Kommun? • Modernisera och digitalisera. Kontinuerlig översyn och effektivisering av verksamhetens organisation, processer och arbetssätt. Allt för att verksamheten skall utvecklas i takt med medborgarens behov och pågående samhällsutveckling. • Fortsätta utvecklingen av HR organisationen till att bli än mer verksamhetsnära HR-partners. KOMPETENS OCH UTBILDNING Vi söker dig som: • Har gedigen erfarenhet från en liknande roll i en stor organisation med komplex och personalintensiv verksamhet. • Har erfarenhet av verksamhets- och processutveckling över organisationsgränser. • Har erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet. • Har relevant akademisk examen. • Har genomgått formell ledarskapsutbildning. • Är både strategisk och operativ. • Är omvärldsorienterad, har helhetssyn och tar initiativ till övergripande samarbete. • Har gedigen och framgångsrik erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och har erfarenhet av att hantera en transparent verksamhet som är medialt exponerad. • Har dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex miljö, med förmåga att navigera i en stor matrisorganisation. • Är relationsskapande med förmåga att få medarbetarna att arbeta mot samma mål. • Har erfarenhet från att vara chef över chefer. PERSONLIGA EGENSKAPER • Förmåga att skapa och upprätthålla trovärdighet såväl internt som externt genom ett tydligt, tillitsstyrt och modigt ledarskap, vilket bland annat innebär att våga utmana organisationen och rådande arbetssätt. • Mycket bra samarbetsförmåga, lyhörd och kommunikativ. • Är innovativ, strukturerad och analytisk. • Är kreativ och nytänkande. • Prestigelös, inkluderande och uthållig. • Beslutsför med hög integritet, en förmåga att kunna prioritera, få andra med sig och att ta beslut i svåra frågor. INFORMATION OCH ANSÖKAN I denna rekrytering samarbetar Lunds Kommun med WES och ansvarig konsult är Agnetha Dahlström, ansöker gör du WES hemsida, www.wesgroup.se. För mer information kontakta agnetha@wesgroup.se eller 0709-73 73 70. Sista ansökningsdag: 16/1 2022.

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!