LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Lärare i svenska som andraspråk till Navestadsskolan

  • Skola & utbildning

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Navestadsskolan i Norrköping ligger mitt i världen. På skolan studerar cirka 500 elever från många länder. Navestadsskolan har en lång tradition av undervisning i en mångkulturell miljö och av att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Navestadsskolan arbetar i årskursvisa arbetslag. På skolan finns Resursteam och Trygghetsteam som arbetar i nära dialog med arbetslagen för att skapa förutsättningar för samtliga elever att utvecklas kunskapsmässigt såväl som socialt. Skolan har en lång tradition av att erbjuda musikklasser där musik och körsång genomsyrar elevernas skoldagar. På Navestadsskolan finns även Norrköpings Hörselspår tillsammans med Silverdansens förskola och skola. Det är en verksamhet där Norrköpings kommun och Landstinget i Östergötland samverkar. På skolorna finns klasser med både hörande elever och elever med hörselnedsättning eller hörselimplantat (CI). ARBETSBESKRIVNING Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning samt mentorskap i nära samarbete med personal från Resurs- respektive Trygghetsteam. Du kommer att undervisa i sva  i åk 7-9. Läraren i svenska som andraspråk har en egen grupp som ligger parallellt med ordinarie svenska gruppen och du ansvar för eleverna som har svenska som andraspråk. Du ingår i ett ämneslag med behöriga lärare i svenska och svenska som andraspråk. Planering och bedömning görs i samråd med kollegor för att skapa en likvärdig utbildning samt för att tillsammans föra en dialog kring lärande och kunskapsutveckling. Du deltar i vår gemensamma kompetensutveckling som ingår i vår långsiktiga utvecklingsplan. DIN PROFIL Vi söker dig som är tydlig i ditt ledarskap och som brinner för att skapa en undervisning som anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Du är utbildad grundskollärare för årskurs 7-9 och är behörig i svenska som andraspråk. På Navestadsskolan har vi mycket sociala och engagerade elever och det är viktigt för oss att du har förmågan och viljan att skapa goda relationer till dom och att du tillsammans med hemmen arbetar för att främja elevernas allsidiga utveckling. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och du ser människors olika förutsättningar – din inställning är att du ser möjligheter snarare än hinder. Du är tydlig i din kommunikation och kan skapa engagemang och delaktighet hos eleverna. MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Tjänsten är en ferieanställning tillsvidare på heltid med tillsträde den 5 augusti Vill du veta mer om tjänsten kontakta rektor Mathias Berg 011-153234 mathias.berg@norrkoping.se Vi vill ha din ansökan senast den 12 april. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!