LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Lärare i spanska till Bergums skola

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola. Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus: - Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande. - Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat. - Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning. ARBETSUPPGIFTER Välkommen till oss på Bergums skola! Vi söker dig som är behörig lärare i Spanska och kanhända även i något mer ämne. Tjänsten som är tillgänglig hos oss innebär undervisning i spanska från läsår 21/22. Ämneskombinationer är intressanta då vi hoppas kunna planera även för kommande läsår utifrån dina ämneskombinationer. Bergums skola ligger i Olofstorp och är en F-9 skola vilken kommer att ingå i ett kluster med skolorna Gunnilse- och Björsared. Tillsammans med språkkollegor är ditt uppdrag hos oss undervisning inom elevgrupperna 6-9. I uppdraget kan klassföreståndarskap ingå. Olofstorp är ett mindre samhälle beläget i lantligmiljö med ett närområde som gör utomhusaktiviteter lättillgängliga. Skolans lokaler för skolår 6-9 är fördelade i olika byggnader och grupperna i språkval består av ca 20 elever. På vår skola är vi ca 80 medarbetare som arbetar tillsammans kring ca 800 elever år F-9. Våra arbetslag är indelade F-3, 4-6 och 7-9 med stadie organisation samt årskullsarbetslag. Du kommer att ha kollegor i språken spanska, franska och tyska och tillhöra arbetslag 7-9. Vår skola är organiserad utifrån att ämneslärare, arbetslag i årskull och låg-, mellan- och högstadium ska ha så goda förutsättningar för skolutvecklande arbete som möjligt. Veckovis har du ämnesträffar för exempelvis planering och sambedömning. Skolans elevhälsoteam (EHT) består av två kuratorer, två skolsköterskor, logoped och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog finns kopplat till EHT. Skolans stödstruktur kring både extra anpassningar och särskilt stöd bygger på tid tjänstefördelat i lärarens uppdrag samt en 100% speciallärare. Vi tror på ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare och vi finns tillgängliga för kommunikation kring elevernas skoldagar exempelvis via hjärntorget. Vår värdegrund bygger på systemteoretiska tankar. KVALIFIKATIONER Du är utbildad lärare med examen och legitimation. Har du enligt legitimation behörighet att undervisa i fler ämnen utöver spanska mot antingen yngre eller äldre åldrar så är detta intressant för oss. Dina kunskaper om digitala verktyg och användande av dessa i undervisningen är meriterande. Varje stadie har sin tjusning och det är just mellanstadieeleven och högstadieeleven som inspirerar dig i din lärarroll. Du tycker om att ta initiativ och finnas i en händelserik och omväxlande vardag där dina strukturer och tydliga lärar- och ledarroll är ett stöd för elevens kunskapsutveckling. Du ser att vi kan lösa eventuella problem genom att bygga på det som är välfungerande och du har erfarenhet av att arbeta i arbetslag kring eleverna. För att trivas hos oss tycker du om att samarbeta. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har ett gott bemötande och är öppen och tillmötesgående med ett positivt förhållningssätt i ditt umgänge med elever och kollegor. Du har förmåga att skapa goda relationer och bidrar med att se möjligheter och lösningar i vårt arbete med att utveckla en skola som möter elevernas på bästa sätt. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.  Enligt Skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.  Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.  Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!