LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Enhetschef akutmottagningen

  • Övrigt

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Vilka är vi? Akutmottagningen på Visby lasarett tar emot har cirka 25000 besök per år. Hos oss arbetar cirka 35 sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och sekreterare för att ge god vård dygnet runt till patienter inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, medicin, infektions- och lungmedicin. På jourtid tar vi även emot patienter inom öron-näsa-hals, ögonsjukvård och barnmedicin. Målet på akutmottagningen är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef för akutmottagningen på Visby lasarett ansvarar du för att leda och fördela arbetet på enheten. Du har ansvar för arbetsmiljö- och ekonomi samt personalansvar för sjuksköterskor och undersköterskor. Som chef innebär ditt arbete också att samarbeta med andra enheter inom sjukvården samt externa aktörer för att medverka till helhetssyn i sjukvården. Vem är du? Vi vill att du har en grundutbildning på högskolenivå inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan högskoleutbildning/erfarenhet som bedöms som likvärdig. Som person har du en coachande ledarstil och kan få personer att växa. Du skall vara bra på att kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt, vara utvecklingsinriktad, prestigelös, ansvarsfull och ha förmåga att strukturera ditt arbete. Du kan lyfta blicken, ser sammanhang och hur de är en del av helheten. Vi vill att du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom din profession. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta som chef samt av kvalitetsarbete, detsamma gäller utbildning och/eller erfarenhet av arbetsrätt, ekonomi och arbetsmiljö Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen. Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!