LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Postdoktor i datavetenskap eller beräkningsbiologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. OBS: För fullständig annonstext, se LU:s hemsida. Länk: https://lu.varbi.com/se/what:job/job ID:390453/type:job/where:4/apply:1   Postdoktor i Datavetenskap eller beräkningsbiologi: Utveckling av maskininlärningsverktyg för att undersöka Viking-DNA Arbetsuppgifter Projektet syftar till att utveckla maskininlärningsmetoder för datering och ursprungsbestämning för forntida, och implementera dessa i en applikation för Viking-genom som kan svara på frågor om deras mystiska ursprung. Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar programmering och modellering. Projektet innebär också samarbete med forskare inom andra discipliner, inklusive biomatematik, biostatistik, and molekylärbiologi. Kandidaten ska ha en stark grund i programmering inom R och i matematik / statistik. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 16% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. - Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta heltid på ovan beskrivna forskningsprojekt Det förväntas att hen aktivt och kreativt kommer att utveckla och optimera de detaljerade metoderna för att fullfölja de övergripande projektmålen och, efter en träningsperiod, självständigt analysera genomdata med hjälp av maskininlärningsmetoder och andra statistiska metoder - Allt arbete kommer att utföras inbäddat i ett samarbetsforskningsteam som kräver delning av expertis, öppen diskussion om resultat och underlättande av experiment av andra teammedlemmar - Aktivt deltagande i internationella konferenser samt spridning av resultat i peer review-publikationer förväntas - Kandidaten kan komma att utföra undervisningsuppgifter inom Lunds MSc-program i Bioinformatik - Den framgångsrika kandidaten kommer att aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, vilket ger möjlighet att gå över till en oberoende forskarposition. - Slutligen inkluderar befattningen begränsade uppgifter inom administration relaterade till ovan nämnda arbetsuppgifter Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Kandidaten måste ha utbildning i matematik, biostatistik eller statistisk genetik och erfarenhet av att analysera stora mängder data. Kandidater förväntas också ha grundläggande kunskaper i och erfarenhet av maskininlärningsmetoder. Kandidater förväntas ha ett intresse för biologi och mänsklig historia. Kandidaten ska ha en examen i matematik, biostatistik, statistisk genetik eller liknande relevant ämne och erfarenhet av att bedriva sådan forskning genom en tidigare forskarassistentpost eller genom att arbeta mot en doktorsexamen. Sökande ska ha förmågan att samarbeta väl och kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare. Övriga nödvändiga krav: - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift - Utmärkta Programmeringskunskaper i Python / R eller liknande språk - Stark statistikförmåga och erfarenhet av ML-metoder - Kunskap om vanliga ML-ramar - Erfarenhet av att analysera kvalitativa och kvantitativa data och NGS-data - En meritlista av publicering av vetenskapligt granskade vetenskapliga artiklar - Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett litet team - Bevis på förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och uppfylla tidsfrister effektivt och konsekvent - Erfarenhet av att anpassa egna färdigheter till nya omständigheter Bedömningsgrunder Detta är en karriärutvecklingsposition som främst är inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Hänsyn kommer att tas till kvalificerade kandidater med god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet. Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller: - Personligt brev (din bakgrund, varför är du intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, din mål, och startdatum) - En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor) - Kontaktuppgifter till minst tre referenser - Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa Kandidater som uppfyller kraven kommer att utvärderas vidare om programmerings- och skrivförmåga och om de inbjuds till intervju. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!