LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Projektledare

  • Bygg & anläggning

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Institutionen för integrativ medicinsk biolog (IMB) söker nu en projektledare till en visstidsanställning under ett år med start 21-10-01 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden är 70%. Beskrivning Umeå Universitet genom IMB är koordinator för Centre for Advanced Medical Products (CAMP), som är ett nationellt centrum för utveckling och tillverkning av avancerade terapiläkemedel (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) inom Vinnovas program för Biologiska läkemedel. Centrumet startade 2018 och löper fram till och med 2023. CAMP samlar i dagsläget 36 partners från akademi, sjukvård och industri vilka i samarbete bedriver forskningsprojekt kring utveckling av tillverkningsprocesser, tillverkning och logistik kring ATMP. Vi är också part i det nationella projektet ”Sverige ledande inom avancerade terapier 2030”, som är ett av fem innovationssystemutvecklingsprojekt inom Vinnovas program Visionsdriven Hälsa. Projektet samlar ett 20-tal partner från akademi, sjukvård, industri och myndigheter och har som långsiktigt mål att bidra till ett hållbart och mer effektiv svenskt innovationssystem för ATMP. Projektet drivs av ett kärnteam av sju personer med kompletterande kompetenser och som i samverkan med olika aktörer initierar och driver aktiviteter som skall leda till att utveckling och implementering av avancerade läkemedel i Sverige främjas. Arbetsuppgifter Arbetet innebär främst uppgifter kring följande två roller: - - Centrumföreståndare för CAMP - - Deltagare i kärnteamet för ovannämnda Visionsdriven Hälsa-projekt. Rollen som centrumföreståndare innebär att leda centrumets programkontor bestående av ca 10 personer. Programkontoret utgör centrumets operationella ledning som på uppdrag av CAMPs styrelse ansvarar för att centrumets verksamhet drivs på ett ändamålsenligt sätt mot uppställda mål. Arbetsuppgifter och ansvar inkluderar att: förbereda och leda programkontorets möten som sker varannan vecka; initiera, utveckla och driva centrumets arbetsprocesser; fungera som kontakt för centrumets partners; samt rapportering till centrumets styrelse. Rollen som deltagare i kärnteamet för Visionsdriven Hälsa-projektet innebär främst att ansvara för de aktiviteter som syftar mot projektet mål att skapa en nationell kraftsamling och ökad internationalisering av svensk verksamhet inom ATMP-området. I rollen ingår också att medverka i projektets arbete för att främja områdets industriella utveckling, respektive utbildningsinsatser som syftar till att säkra framtida kompetensbehov. Arbetsuppgifter utöver ovanstående kan bli aktuella beroende på om Umeå Universitet engagerar sig i ytterligare projekt inom ATMP-området. Kvalifikationer Den sökande ska ha en doktorsexamen samt postdoktoral erfarenhet inom ett relevant vetenskapligt ämne till exempel cell- och genterapi, regenerativ medicin eller biomaterialvetenskap och gärna en docentkompetens. Vidare ska den sökande visa på god kännedom om möjligheter och hinder i innovationsprocessen kring ATMP, samt ha dokumenterad erfarenhet av att leda större tvärvetenskapliga och tvärsektoriella projekt samt centrumbildningar. Då de två aktuella projekten i hög grad handlar om innovation baserad på vetenskapliga och tekniska framsteg, bör den sökande ha en solid vetenskaplig grund inom ett relevant område. Särskilt meriterande är det om den sökande har god kännedom om de två aktuella projekten, samt om Vinnovas villkor och förväntningar på de initiativ de finansierar. Vi tror att dina personliga egenskaper för att lyckas är god analytisk och strategisk förmåga, liksom förmåga att driva utveckling och förändring i samarbete med aktörer med olika bakgrund och perspektiv. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. Ansökan Du gör din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi. Din ansökan ska vara inkommen senast 21-09-17 och innehålla följande: - CV med publikationslista - Personligt brev Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paul Kingham, paul.kingham@umu.se   Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!