LetsGig & Mecenat
Gigg från: Polismyndigheten

Spaningsledare till Utredningssektionen, PO Norrbotten

  • Säkerhet & bevakning

Luleå

Beskrivning av utredningssektionen/ Polisområde Norrbotten har verksamhet i hela Norrbottens län fördelat på 4 lokalpolisområden, en utredningssektion, en insatsgrupp, en hundgrupp samt ett polisområdeskansli. Utredningssektionen i Polisområde Norrbotten består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande fu-ledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl). Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom respektive grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl- och jourhavande fu-ledare-funktionerna bemannas. Därutöver ansvarar Utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel. Vill du arbeta för att sätta stopp för pågående eller planerad brottslig verksamhet? Då är Spaningsgruppen i polisområde Norrbotten rätt arbetsplats för dig! Utredningssektionens spaningsgrupper. Spaningsgrupperna på utredningssektionen är polisområdets spaningsresurs och arbetar mot polisområdets problembilder under ledning av respektive gruppchef. Ärenden som handläggs på spaningsgrupperna är i regel mycket omfattande och utdragna i tid både när det gäller spaning- och utredningsverksamhet, men även ärenden med kortare prognos hanteras. Spanings- och utredningsgrupperna samverkar vid bedrivande av egeninitierade ärenden och i dessa förekommer som oftast hemliga tvångsmedel. Arbetsuppgifter Som spaningsledare blir du placerad i spaningsgruppen och underställs gruppchefen. I uppdraget som spaningsledare ansvarar du för att operativt leda polisområdets samlade spaningsförmåga samtidigt som du samarbetar med polisområdets utrednings-, underrättelse- och spaningsverksamhet. Som spaningsledare verkar du i det nationella spaningskonceptet, NSK, och har förmåga att bedriva: Yttre person- (NPS) och ingripandespaning (NIGS) Inre spaning Spaning med stöd av hemliga tvångsmedel Teknikspaning Analys och beredning av inhämtad information Utredning av ärenden med hjälp av spaningsorganisationens särskilda kompetenser Sammanhållande länken mellan polisområdets utrednings och spaningsverksamet I rollen ingår att utöva arbetsledning i pågående ärenden och skapa en helhetsbild genom fortlöpande analys över spaningsoperativa insatser. Du leder på operativ nivå och förmedlar övergripande strategiska direktiv och intentioner vidare till chefer som verkar i det direkta ledarskapet samt vid behov samverkar med övriga aktörer internt och externt, både nationellt och internationellt. Som spaningsledare säkerställer du att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt och kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. Kvalifikationer Vi söker dig som har: Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) Erfarenhet av att arbeta i spaningsverksamhet Erfarenhet av arbetsledning alternativt meriterande uppdrag inom spanings- och/eller utredningsverksamhet Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Meriterande är: God kunskap om avancerade spaningsmetoder God kunskap och erfarenhet av arbeta med hemliga tvångsmedel Erfarenhet och kunskap inom förundersökningsledning Erfarenhet av utrednings- och/eller underrättelsearbete Erfarenhet av samverkan med externa aktörer Erfarenhet av internationell samverkan Personliga egenskaper Arbetet som spaningsledare ställer krav på ett högt eget ansvarstagande och förmåga att självständigt organisera ditt arbete. Du är analytisk och tar egna initiativ för att lösa uppkomna problem. Vi söker dig som har förmåga att arbeta strukturerat även under stressade förhållanden och samtidigt vara flexibel med tanke på den händelsestyrda miljön. Då sektionens ärenden ofta är omfattande och utdragna i tid krävs det att du är uthållig och beredd att arbeta med ett långsiktigt perspektiv samt har förmågan att prioritera och se helheten för de beslut eller aktiviteter du deltar i. Som spaningsledare har du mycket kontakt med både interna och externa aktörer vilket förutsätter att du är lyhörd, prestigelös och kontaktskapande. Du lämnar tydliga direktiv till medarbetare i syfte att driva operativa ärenden och utredningar framåt. I samråd med gruppchef coachar, motiverar och stödjer du gruppens medarbetare och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Då funktionen som spaningsledare är under utveckling krävs en förmåga och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Funktionen spaningsledare är en nyckelfunktion i det nationella spaningskonceptet, vilket kan medföra att du kan behöva tjänstgöra på annan ort. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Under rekryteringsprocessen kan arbetsrelaterade tester förekomma Kontaktpersoner Information om uppdraget: Sektionschef, Karin Markaberg mobnr:076-803 45 24 Information om rekryteringsprocessen: HR-konsult, Marita Lindblom mobnr:070-347 50 36. Fackliga företrädare från Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14 Övrig information Anställningsform: Tillsvidareanställning som Kriminalinspektör med funktion spaningsledare Arbetstid: VP 5:3 Placering: Spaningsgrupp 1, Utredningssektionen, PO Norrbotten Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.nord@polisen.se senast den 15 Januari. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A679.728/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd så kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!