LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Postdoktor i tema Teknik och social förändring

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema Vi söker nu en postdoktor till tema Teknik och social förändring Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. Vid Institutionen för Tema finns också Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB). CMHB är ett Li U-centrum med medarbetare från ett flertal institutioner på Linköpings universitet. På CMHB förstås medicinsk humaniora brett. Det inkluderar exempelvis undersökningar av frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, klinisk praktik och biomedicin. Läs mer: https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-humaniora-och-bioetik. Dina arbetsuppgifter Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom delprojektet ‘Post Covid Fatigue and Cognitive Impairment’ i det större projektet ‘Biomedicine, Clinical Knowledge, and the Humanities in Collaboration: A Novel Epistemology for Radically Interdisciplinary Health Research and Policy-Work on Post-Covid-19 Syndrome.’ Delprojektet undersöker trötthet vid postcovid syndrom med eller utan kognitiv påverkan, på ett tvärvetenskapligt sätt där perspektiv från neurovetenskap och fenomenologisk filosofi sätts i dialog med varandra. Specifikt studeras subjektivitet, affektivitet, kroppslighet och neurala processer vid denna trötthet. Innehavaren av anställningen förväntas arbeta neurofenomenologiskt eller fenomenologiskt med ett intresse för frågor i skärningspunkten mellan neurovetenskap och filosofi. Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, ensam och tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier i projektet liksom vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik och vid Tema Teknik och social förändring. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Din arbetsplats Du kommer att arbeta på avdelningen tema Teknik och social förändring, Institutionen för Tema.  Dina kvalifikationer För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Det är ett krav för anställningen att innehavaren kan uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i medicinsk humaniora, i bred mening. Det är också ett krav för anställningen att innehavaren kan uppvisa dokumenterad skicklighet i att uttrycka sig i skrift på engelska. Den sökande ska även uppvisa god förmåga att tala engelska. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom vetenskapsfälten neurofenomenologi och/eller medicinens fenomenologi är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom vetenskapsfältet empirisk fenomenologisk filosofi (kombinationer av empiriskt, kvalitativt arbete och fenomenologisk filosofi) är meriterande. Om anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 maj 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Lika villkor Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!