LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lycée Francais Saint-Louis

Skolpsykolog till fransk skola (50%)

  • Vård & assistans

Stockholm

Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan. Skolan, som har ca 850 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen. I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 80-talet lärare med det franska språket som sammanhållande länk. Undervisningen bedrivs på franska enligt fransk läroplan. Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) under ansvar av biträdande rektor och består av: 2 kuratorer, 2 skolsjuksköterskor, 1 speciallärare och 1 skolpsykolog. Tjänsten som skolpsykolog är en tillsvidareanställning (50%) som inleds med 6 månaders provanställning och är tillgänglig den 5 maj. Skolpsykologen arbetar inom elevhälsoteamet, vars huvudsakliga uppgift är att stödja elevernas utveckling mot akademisk framgång. Skolpsykologens arbete täcker olika områden såsom inlärningssvårigheter; uppmärksamhets- eller hyperaktivitetsproblematik, relationella problem, beteendestörningar, känslomässiga störningar och utvecklingsförsening. Skolpsykologen arbetar på flera nivåer: • Stötta lärare med verktyg och metoder för att hitta nya sätt och alternativ för att arbeta med elever och för att anpassa undervisningen till varje individ. • Utreda inlärningssvårigheter för elever. Psykologiska bedömningar och psykologiska tester, klassrumsobservationer och intervjuer med föräldrar och lärarteamet. Skolpsykologen utvecklar handlingsplaner för att säkerställa att alla elever har tillgång till en funktionell inlärningsmiljö och eventuella stöd. • I händelse av en mer ingående undersökning hänvisar skolpsykologen till BUP - barn- och ungdomspsykiatri. • Skolpsykologen samarbetar med alla medlemmar i hälsoteamet (EHT) för att ge en individuell uppföljning av elever arbeta förebyggande, i syfte att stärka elevernas välbefinnande. • Skolpsykologen arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer och bestämmelser. Arbetet omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen och innebär därmed bland annat en skyldighet att föra register (vi använder programvaran Prorenata). Kvalifikationer: • Legitimerad psykolog • Erfarenhet av hälso- och sjukvård, för barn och ungdomar eller inom skolhälsovård. • God kunskap om skolverksamhet, fördjupad kunskap om relevanta lagar och förordningar. • Flytande franska och svenska (huvudsakliga arbetsspråk) samt engelska • Samarbetsförmåga, självgående, ansvarsfull, flexibel

Lycée Francais Saint-Louis

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!