LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Fastighetsverk

Specialist fastighetsrätt, en eller flera

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.  På Fastighetsrättsenheten har vi spännande och intressanta arbetsuppgifter med hela jordabalken som arbetsfält! Vi är ett bra gäng, 17 medarbetare, som hjälper varandra och drar nytta av våra olika kompetenser som i huvudsak finns inom allmän och speciell fastighetsrätt samhällsbyggnad samt fastighetsekonomi. Vi stöttar SFV:s förvaltare och fastighetsområdena med fastighetsjuridiska frågor och ansvarar för verkets avyttringar och förvärv såväl inrikes som utrikes. Inom ansvarsområdet företräder vi SFV inför myndigheter och domstolar. Vi ansvarar även för bevakning av hyresmarknaden, hanterar planremisser och samordnar externa infrastrukturprojekt. För att kunna möta ett utökat avyttringsbehov söker vi nu en ny kollega. Din roll  Du kommer att arbeta i huvudsak självständigt med ärendehandläggning inom i första hand köp och försäljning av fastegendom men också med fastighetsrättsliga utredningar, handläggning av markupplåtelseavtal, servitut, lantmäteriförrättningar och processutveckling. Du kommer att självständigt genomföra avyttringar och handlägga ärenden inför beslut. Din profil  Vi söker dig som har relevant utbildning för arbetsuppgifterna. Du bör ha examen från högskola eller universitet med inriktning fastighetsjuridik, fastighetsekonomi eller motsvarande. Du ska ha stor erfarenhet av att arbeta med fastighetsjuridiska frågor inom en organisation, gärna myndighet. Framförallt ska din erfarenhet finnas inom lantmäteri och/eller fastighetsförsäljning. Du behöver ha kunskaper inom svensk fastighetsjuridik och avyttring av fastigheter och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Om du har goda kunskaper i engelska så är det meriterande. För att klara uppgifterna inom arbetsområdet behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, vara analytisk och samarbetsorienterad. Du behöver också ha vana av att hantera ärenden med många intressen och stressfyllda situationer. Mer information  SFV tillämpar 6 mån provanställning Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.   Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.  Sista ansökningsdag är 2021-10-17 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Statens Fastighetsverk

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!