LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Kommunikationsstrateg för IUFROs världskongress 2024

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Fakulteten för skogsvetenskap Är du intresserad av att arbeta med något unikt? Som kommunikationsstrateg för genom­förande av IUFROs Världskongress 2024 i Stockholm, får du vara med om att forma en kongress som kan jämföras med ett skogligt OS i mötet mellan akademi och närings­liv. Framtid, innovation och Agenda 2030 utgör ledstjärnor för kongressen. Anställningen innebär att du kommer att arbeta på sekretariatet för IUFROs Världs­kongress 2024, direkt underställd chefen, Director of Congress. Sekretariatet an­svarar för förberedelser och genomförande av kongressen och arbetar nära IUFRO med huvudkontor i Wien och ett antal huvudleverantörer. Det driver ett team med ansvar för genomförandet och strategi för finansiellt stöd från både privata och offentliga aktörer. IUFROs arbete bygger på Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling, www.iufro.org. Kapaciteten hos sekretariatet byggs upp efterhand i nära samarbete med ett antal internationella och nationella arbetsgrupper.   Arbetsuppgifter: Du är ansvarig för kommunikationen inför, under och efter IUFROs världskongress 2024. Centralt för arbetet är att producera målgruppsanpassade underlag i linje med temat skog och samhälle mot 2050. Som strategisk kommunikatör vid sekretariatet kommer du arbeta operativt med framförallt extern kommunikation och marknads­föring för att synliggöra och paketera budskapen för kongressen. Arbetet innebär fram­tagande och genomförande av gemen­samma marknads- och kommuni­kations­planer i nära samarbete med övriga medarbetare på sekretariatet och IUFROs huvud­kontor i Wien. En kommunikatör med inriktning mot sociala medier anställs under 2022. Arbetsbeskrivning • Ansvarig för att ta fram och genomföra en marknadsföringsplan utifrån verksamhetsplan och riskanalys i nära samarbete med sekretariatet. • Ansvarig för att ta fram och implementera en strategisk kommunikationsplan med kommunikativa insatser, inklusive en strategi för sociala medier, i nära samarbete med sekretariatet och IUFROs huvudkontor i Wien. • Ansvarig för förvaltning av varumärkena IUFRO och IUFRO World Congress 2024 i dialog med IUFROs huvudkontor. • Ansvarig redaktör för weben iufro2024.com, inklusive utvecklings­frågor och tillgänglighetsanpassning. • Framtagande av informationsmaterial inför bland annat nationella, regionala och globala möten med intressenter. • Tillsammans med sponsorsteamet utforma en sponsor- och utställar­inbjudan. Kvalifikationer: Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av både praktiskt och strategiskt kommunikationsarbete. Flerårig erfarenhet av arbete med strategiska frågor på ledningsnivå är ett krav. Vidare skall du ha ansvarat för att ta fram och implementera marknadsförings- och kommunikationsplaner. Erfarenhet av arbete på en nyhets­redaktion är meriterande. För att lyckas på tjänsten behöver du leverera enligt tidsplan, samtidigt som du är analytisk och har en kreativ förmåga. Du ska kunna skapa och etablera kontaktnät, påverka och samordna olika aktörer och konsulter för att driva verksamheten framåt i enlighet med målen för kongressen. Arbetet kräver därmed god samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera med olika grupper i samhället, såsom näringsliv, miljö­organisationer, forskare, myndigheter, politiker och andra intressenter. Du är en mycket god skribent på svenska och engelska. Du är en person som älskar att ha ett brett ansvars­område och har stor flexibilitet. Eftersom vi är ett litet team med ett högt tempo och exponerat kontaktnät läggs stor vikt vid de personliga egenskaper som kompletterar sekretariatets övriga personal. Varmt välkommen med din ansökan! Placering: Sekretariatet för IUFROs Världskongress 2024, Ultuna, Uppsala Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. Omfattning: 100% Tillträde: April 2021 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-15. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!