LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Verksamhetscontroller till avdelning Barn och unga i Sydväst

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området. I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och utveckla vårt arbete med barn och unga och har erfarenhet av statistik och nyckeltalsanalys? Nu söker vi en verksamhetscontroller som ska förstärka vår ledningsgrupp! Avdelningen Barn och unga består av totalt cirka 185 medarbetare uppdelade på nio enheter som arbetar med myndighetsutövning, familjehem, öppenvård och förebyggande insatser för barn och unga och deras familjer. Som verksamhetscontroller ingår du i avdelningens ledningsgrupp som tillsammans med 9 enhetschefer, en verksamhetsutvecklare och en avdelningschef arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring stadsområde Sydväst. I rollen som verksamhetscontroller är du tillsammans med vår verksamhetsutvecklare ett stöd till avdelningschefen och ledningsgruppen i att samordna och utveckla arbetet med verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning och analys. Som verksamhetscontroller kommer du samarbeta med verksamhetsutvecklaren kring planering och uppföljning i enlighet med årshjul där ni gemensamt bidrar med analyser och underlag. Ni kommer därmed vara ett nav och motor i det arbete som sker inom avdelningen. Arbetet sker även i nära samarbete förvaltningscontroller och andra verksamhetscontrollers inom förvaltningen. Du ingår även i förvaltningens styra och leda grupp tillsammans med andra stödfunktioner. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som är brett och komplext. Uppdraget är både operativt och strategiskt och exempel på arbetsuppgifter är att: • ta fram beslutsunderlag och relevanta nyckeltal, sammanställa och tolka statistik. • ta fram och säkerställa systematisk uppdatering av kunskapsunderlag utifrån kontinuerlig omvärldsbevakning. • rapportera och utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning samt tillsammans med verksamhetsutvecklare leda arbetet med analys, utvärderingar och uppföljning av verksamheterna. • stötta avdelningens enheter i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och verksamheternas internkontroll. • utveckla och kvalitetssäkra avdelningens arbete med och utveckla uppföljning av insatsernas resultat och effekter, så att stadens resurser används så effektivt som möjligt. • föra mötesprotokoll i olika forum. • representera avdelningen och förvaltningen i olika forum. • hålla föredrag, driva och hålla i workshops. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som för verksamhetsområdet har relevant högskoleutbildning såsom offentlig förvaltning eller socionom, gärna med inriktning statsvetare, ekonomi eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner motsvarande. Du har arbetslivserfarenhet av att självständigt ha arbetat med planering, analys, utredningar och uppföljning i en politiskt styrd organisation. Du behöver också ha erfarenhet av att stödja chefer och ledning. Du trivs med att arbeta i Excel, verksamhetssystemet Treserva samt har god ekonomisk förståelse, såsom erfarenhet av budgetarbete. Det är meriterande om du har kunskap om Göteborgs stads organisation samt system för planering och uppföljning. Arbetet kräver att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar samt ha förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad eller komplex information. Vi söker en dig som är ansvarsfull, trygg och uppmärksam, som med stort intresse och engagemang kan sätta dig in i de olika verksamheterna. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Det är också angeläget att du är serviceinriktad, har vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att framföra lösningar. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har en god kommunikativ förmåga och kan delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. Intervjuer planeras att hållas efter den 16 januari. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!