LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads kommun

Finanschef

  • Övrigt

Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Kommunledningskontoret arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT. Beskrivning Ekonomifunktionen leds av ekonomidirektören och består av avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisningsavdelningen och en stab. Funktionen arbetar bland annat med strategisk plan och budget, årsredovisning, delårsrapporter, finansfrågor och redovisning. Vår arbetsplats ligger i Karlstad CCC, centralt i staden, mellan Klarälven och Pråmkanalen.  I en växande stad som Karlstad är finansverksamheten en viktig funktion för att utveckla kommunens ekonomi och verksamhet. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss, vill skapa ett bättre liv i Solstaden för våra karlstadsbor. Vill du vara med på resan?  Arbetsuppgifter  Du kommer att vara organisatoriskt placerad på ekonomifunktionens stab och ha ett koncernövergripande perspektiv.   Dina arbetsuppgifter innebär att du ska ansvara för kommunkoncernens internbank som är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion vilket bland annat innebär hantering av upplåning, utlåning, skuldförvaltning, borgen, ansvarsförbindelser, kapitalförvaltning, finansiell riskhantering, leasingavtal och övriga finansfrågor. Du har ansvar för upphandling och avtal för kommunkoncernens banktjänster och är också vår kontaktperson till banken. Du tar fram styrdokument för de ansvarsområden som tillhör tjänsten. Regelbunden uppföljning och rapportering av finansiell information och finansiella prognoser ingår också i uppdraget.  Du kommer att vara en del i att bereda förslag på långsiktiga ekonomiska resultatkrav, mål och indikatorer för de kommunala bolagen som ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB. Att skriva tjänsteskrivelser och vara föredragande inför beslut i de politiska församlingarna är också en del av tjänsten.   Att omvärldsbevaka faktorer som har påverkan på kommunens finansiella utveckling kommer att vara en del av din vardag och du kommer att jobba med utredningar som syftar till att stärka kommunens strategiska förmåga. Det ingår att vara relationsbyggare, samarbeta och ha många kontaktytor i organisationen. Du kommer att leda, samordna och delta i olika typer av nätverk.  Kvalifikationer Vi söker dig som har en akademisk examen med ekonomisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten. Du har flerårig kvalificerad erfarenhet av finansfrågor och ägarstyrning i koncernbolag. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en större politiskt styrd organisation. Du är strategisk och resultatdriven, du har en god analytisk förmåga och helhetssyn. Vi förutsätter att du har hög integritet och ett stort intresse för samhällsfrågor och det kommunala uppdraget. Du har lätt för att utrycka dig i både tal och skrift och är en god pedagog som har förmågan att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.   För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!