LetsGig & Mecenat
Gigg från: Experis AB

Senior projektkommunikatör till E.ON

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Malmö

E. ON håller på att skapa sitt nya nordiska huvudkontor i Malmö. Bygget pågår för fullt och inflyttning kommer att ske under Q2 2023. Programmet som styr skapandet av det nya kontoret kallas internt på E. ON för One Team One House (OTOH). Programmet hanterar inte bara skapandet av ett nytt kontor. Det ska även driva förändring från ett mer traditionellt arbetssätt och kontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt där kontoret som skapas ska stötta nya och framtida arbetssätt. Förändringsresan kommer att påverka E. ONs samtliga kontorsmedarbetare i Malmö (cirka 1 500 personer). Programmet OTOH går nu in i en fas där stort fokus kommer ligga på kommunikationen till alla medarbetare som ska flytta in i det framtida kontoret. Alla medarbetare ska ges en tydlig och klar bild över vad som kommer att ske, vad som kommer att förvänts av var och en och framför allt att få alla medarbetare att känna att den här flytten är något bra och positivt. Med detta som bakgrund behöver OTOH projektgruppen nu utöka sitt team med en erfaren och duktig projektkommunikatör, gärna med tidigare erfarenhet från motsvarande projekt där aktivitetsbaserat arbetssätt implementerats. Kommunikatören ska/ kommer att vara projektets sakkunniga gällande internkommunikation samt ha ett löpande samarbete med projektgruppen OTOH, HR och Corporate Communication. Kommunikatörens ansvar kommer vara att initiera, planera och genomföra kommunikationsaktiviteter kopplat till förändringsledning och kunskap om vad som händer inför flytten. Då rollen är specifik för just detta projekt förväntas du själv forma rollen utefter processens gång och det du upplever behövs, efterfrågas, eller skulle underlätta i förändringsprocessen. Vi tror att du kommer behöva kartlägga målgrupper, etablera kanaler och hålla ihop och anpassa budskap i nära samarbete med programkontoret OTOH, projektledaren för arbetssätt, samt den ansvarige för internkommunikation (Corporate Communication) Vi tror också att du kommer att arbeta med att: * ta fram och ansvara för kommunikationsplan/ strategi * löpande driva och genomföra planeringsmöten med projektets olika delar för att kunna lyfta fram lämpliga kommunikationsåtgärder * skriva och publicera information kring projektet * skapa och upprätthålla FAQ * ta fram kommunikation till medarbetare och chefer kring projektstatus * säkerställa att projektets kommunikationsmaterial har rätt formgivning och grafisk profil * ta fram kommunikationsmaterial kring inredningsskisser, zoner, arbetssätt, husregler etc. * vara sambandsperson och beställare av övriga kommunikationssatsningar som kan behövas under resan som exempelvis event, videoinspelningar etc. * i samarbete med HR, analysera resultatet av genomförda tempmätningar för att sedan ta fram lämplig kommunikation baserat på rådande inställning och attityd till det nya arbetssättet * planera och genomföra kommunikationsaktiviteter (stödja förändringsresan mot ett nytt arbetssätt samt hitta rätt i huset) före, under och efter flytten till de nya lokalerna - allt i nära samarbete med projektmedlemmar från Arbetssätt, HR, Corporate Communication samt övriga berörda delprojekt. * initiera gemensamma kommunikationsaktiviteter tillsammans med fastighetsförvaltaren, Castellum och Malmö stad Önskad start: under januari 2022 Beräknat slutdatum: Juli 2023 Omfattning: Initialt kommer inte projektet, OTOH kräva en kommunikatör på 100% men vi ser att behovet stegras under våren. Vill du arbeta 100% från start kan vi ev lösa det genom att fylla ut med andra typer av kommunikationsuppdrag inom avdelning Real Estate på E. ON Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd av/ underkonsult till oss på Jefferson Wells men tillbringa dina dagar hos och arbetsledas av projektgruppen OTOH på E. ON i Malmö Vill du vara med och göra denna förändringsresa till ett framgångsrikt exempel? Matchar din kompetens och känns uppdraget intressant? I så fall hoppas vi att du tar dig tiden att skicka in din ansökan!

Experis AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!