LetsGig & Mecenat
Gigg från: Täby kommun

Överförmyndarhandläggare 50% till Täby kommun

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Täby

Överförmyndarverksamheten är en kommunal tillsynsmyndighet med uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare för enskilda samt utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Här arbetar sex tjänstemän bestående av handläggare och enhetschef. Aktuell tjänst är på 50% och tidsbegränsad till och med den 31 december 2022. Arbetet som handläggare innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer genom delegerad beslutsrätt i många ärendetyper. Som handläggare kommer du att ha omfattande kontakter med ställföreträdare. Aktuella arbetsuppgifter för denna tjänst är främst att självständigt granska redovisningar upprättade av gode män, förvaltare och förmyndare och initiera olika åtgärder beroende på granskningens resultat. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Vi söker för denna tidsbegränsade tjänst dig som har genomgått högskoleutbildning med ekonomisk eller juridisk inriktning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning där du självständigt handlagt ärenden utifrån ett regelverk. Har du arbetat inom överförmyndarverksamheten tidigare är det meriterande liksom om du har arbetat med någon form av siffergranskning. Vi säker dig som är driven och levererar snabbt och kvalitetssäkrat, även under hög arbetsbelastning. Du löser dina arbetsuppgifter självständigt och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är trygg och agerar proffessionellt och serviceinriktat. Du kan lätt och tydligt uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och det gemensamma arbetet för att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.   Om Täby kommun Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. På kommunledningskontoret finns de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet till kommunens verksamhetsområden som till exempel ekonomi, utredning, HR och kommunikation. Vi samordnar och driver övergripande utveckling och ansvarar för strategier, riktlinjer och verktyg.

Täby kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!