LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot fysiologi

  • Skola & utbildning

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, söker en doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot fysiologi. Institutionens forskningsverksamhet ligger främst inom områdena kognitiv neurovetenskap, neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetesforskning och forskning rörande endocytos och exocytos med flera kontaktytor mellan dessa fält. Institutionen tillhör Medicinska fakulteten som erbjuder ett brett utbud av kurser och program, världsledande forskning och bra möjligheter inom innovation och samarbete. Beskrivning  av doktorandprojektet Projektet syftar till att identifiera mekanismerna för kloridmedierad reglering av neuronal signalering i centrala nervsystemet. I synnerhet kommer forskningen att fokuseras på effekterna av intracellulär kloriddynamik på neuronal excitabilitet, frisättning av neurotransmittorer och synaptisk plasticitet. Doktoranden kommer att, med hjälp av in vitro och in vivo djurmodeller, kombinera elektrofysiologiska och optogenetiska tillvägagångssätt för att studera hur förändringar av kloridkoncentration i pre- och postsynaptiska delar bidrar till synaptisk funktion hos centrala nervceller. Kvalifikationer Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet Det är meriterande om den sökande till doktorandstudier inom medicinsk vetenskap med inriktning mot fysiologi har genomgått en universitetskurs i fysiologi. Dessutom är goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska ett krav för anställningen. Utvärdering av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska för institutionens forskarutbildningsgrupp. Meriterande - Examen i medicin, biomedicin eller liknande. - Dokumenterad utbildning i neurobiologi. - Tidigare erfarenheter av forskningsarbete inom eller nära projektområdet, särskilt inklusive patch-clamp-teknik och hjärnmikroinjektioner. - Dokumenterad utbildning i svensk lagstiftning och etik, djurskydd och 3 R. - God förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Anställningsvillkor Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Tjänsten är tidsbegränsad till 4 år på heltid med start 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Lönen sätts enligt lönestegen för doktorander.  Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla: - Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation - En meritförteckning (CV) - Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser - Kontaktinformation till två tillfrågade referenser Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2021-05-06. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.   Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!