LetsGig & Mecenat
Gigg från: Diskrimineringsombudsmannen

DO söker ekonomiassistent

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Solna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad ekonomiassistent som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Enheten Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för myndighetens ekonomistyrning och intern kontroll, inköp inklusive upphandlingar och avtal. Vidare ansvarar enheten för de verksjuridiska frågorna avseende förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter. Enheten består av en chef och sex medarbetare. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med vår leverantörs- och kundreskontra. I arbetsuppgifterna ingår bland annat distribution och kontering av leverantörsfakturor, återredovisning, attestadministration och betalningspåminnelser. Vidare kommer du att hantera hela kundfaktureringen från faktura till inbetalning. DO har ett pågående projekt om att digitalisera inköpsprocessen och bland annat genomföra beställningar digitalt och du kommer att vara en nyckelperson i genomförandet. Andra förekommande arbetsuppgifter är till exempel reseräkningar och utlägg, tidredovisning, inrapportering av moms, arbetsgivaravgifter och skatter samt dokumentation av rutiner. Inom ramen för tjänsten ingår det att bistå redovisningsekonomen med enklare avstämningar vid månadsavslut och bokslut. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå enhetens chef med att hantera administrativa arbetsuppgifter som till exempel att göra bokningar, inköp och hantera olika beställningar. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella. Kravprofil Vi söker dig med • eftergymnasial utbildning inom ekonomi, • några års aktuell erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom ekonomi, • god erfarenhet av att läsa av ekonomiska rapporter, • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, • god datorvana inom MS Office, • god erfarenhet av att arbeta i ett ekonomiadministrativt system, • god erfarenhet av att arbeta i ett elektroniskt fakturahanteringssystem. Du ska även • ha förmåga att arbeta strukturerat och noggrant, • ha förmåga att driva den löpande ekonomiadministration framåt, • kunna ge god service och stöd, • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter, • vara lösningsinriktad och prestigelös, • ha förmåga att samarbeta och skapa goda relationer, • arbeta professionellt och självständigt. Meriterande • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som assistentstöd till chef, • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från statlig verksamhet, • erfarenhet av arbete i Agresso, • erfarenhet av arbete i Visma, • erfarenhet av att ha arbetat med digitala inköp, • goda kunskaper i skatteregler avseende tjänsteresor. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Om DO DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på Jobba hos oss | DO. Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är rekryterande chef Maria Oygun eller HR-generalist Anna Johansson. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-generalist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 18 januari 2022 via ansökningsfunktionen på Lediga jobb just nu på DO | DO alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/567. Observera att vi inte ser din profilsida på Linked In som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Diskrimineringsombudsmannen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!