LetsGig & Mecenat
Gigg från: Trafikverket

Enhetschef samhällssäkerhet och krisberedskap

  • Övrigt

Solna

Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. I Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" är säkerhetsfrågorna en självklar del och nu har du möjligheten bidra till vår gemensamma vision genom att bli vår nya medarbetare i Solna, Göteborg, Gävle alternativt Malmö. Vill du arbeta med säkerhetsfrågor, ingå i ett fantastiskt team, vara en drivkraft i vårt förbättrings- och säkerhetskultursarbete så är detta något för dig. Enhetschef samhällssäkerhet och krisberedskap Arbetsuppgifter Avdelningen säkerhet inom verksamhetsområde Trafik är i en spännande utvecklingsfas där avdelningen nu växer och blir större. Avdelningen har genomgått en omorganisation som innebär att vi nu behöver utöka med två enhetschefer. Som chef för enheten Samhällssäkerhet och krisberedskap, ska du tillsammans med dina medarbetare säkerställa framdrift och leveranser inom dina ansvarsområden. På enheten kommer du ha budget- och personalansvar för ca 13st medarbetare som är lokaliserade på olika orter runt omkring i Sverige. Dessa medarbetare arbetar bl.a. med informationssäkerhet, fysiskt skydd, säkerhetsprövning, säkerhetsskydd, krisberedskap samt totalförsvarsarbete. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Utöver enhetens arbete har du också en viktig uppgift att bidra till helheten i avdelningens ledningsgrupp och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt. Som första linjens chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete både inom den egna enheten och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.  Övrig information I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet samt att medarbetarna på enheten är spridda runt omkring i landet. Intervjuer kommer att ske via Skype under veckorna 20-21. Kvalifikationer Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom berörda områden eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet vi bedömer likvärdig har några års chefserfarenhet eller annan ledarerfarenhet som är relevant för tjänsten har erfarenhet av att driva förändringsarbete t ex gällande förändrade arbetssätt eller kultur har mångårig erfarenhet inom säkerhets-/krisområdet som är relevant för tjänsten har aktuell och relevant erfarenhet av att arbetsleda i en stor och komplex organisation har gedigen kunskap och erfarenhet runt aktuella regelverk som är relevanta för tjänsten (säkerhetsskyddslagen, skyddslagen, förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap) kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift har svenskt medborgarskap Det är meriterande om du har arbetat med säkerhetskultur Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.  Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Trafikverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!