LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Säkerhetsstrateg till enheten för Fastighet och säkerhet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi utvecklar förskolan tillsammans Vi satsar mer där det behövs mest ARBETSUPPGIFTER Enheten för fastighet och säkerhet arbetar huvudsakligen med att stödja rektorer i fastighets- och säkerhetsfrågor. Enheten ansvarar för att i samverkan med andra förvaltningar skapa de bästa lärmiljöerna för framtidens samhällsbyggare och deras pedagoger. Vi ser till att lokalerna är säkra och att människorna i våra lokaler känner sig trygga. Hos oss arbetar säkerhetsstrateg, säkerhetssamordnare, fastighetsstrateg, utvecklingsledare miljö, utvecklingsledare fastighet och fastighetsintendenter. Till enheten hör även fastighetsservice som utför vaktmästeritjänster i förvaltningens lokaler. Vi söker nu en säkerhetsstrateg som skall arbeta strategiskt och operativt med säkerhetsfrågor gentemot förvaltningen. I rollen arbetar du som ett direkt operativt stöd till direktör och förvaltningsledning i säkerhetsfrågor. Du ansvarar för att driva och utveckla det strategiska arbetet med säkerhetsfrågor samt krishantering gentemot förvaltningens verksamheter. Tillsammans med säkerhetssamordnare sätter du standard för förvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA), rutiner för krisledningsarbete, försäkringsfrågor, bevakningsrutiner och incidentrapporter. I uppdraget ingår även att i dialog med bland annat polis, räddningstjänst och andra förvaltningar hantera både akuta och långsiktiga säkerhetsfrågor kopplade till förvaltningens verksamhet och lokaler. Som säkerhetsstrateg kommer du även att: • Hantera strategiska frågor som rör personsäkerhet i dialog med bland annat HR avdelningen och stadsledningskontoret. • Föra dialog med stadsledningskontoret i strategiska säkerhetsfrågor. • Ansvara för uppföljning av SBA samt vara stöd till förvaltningens verksamheter i deras arbete med SBA, tex ta fram en ny SBA pärm och bedriva utbildning utifrån framtaget material. • Framställa rapporter och beslutsunderlag till förvaltningsledningen angående säkerhet. • Vara en ingång till förvaltningen i försäkringsfrågor och skadehantering (Göta Lejon) samt ansvarig för försäkringsregister. • Ansvara för att hålla ihop förvaltningens krisledningsarbete. • Ansvara för förvaltningens riskhantering med avseende på säkerhet/risk och sårbarhetsanalys. • I samarbete med säkerhetssamordnaren bygga upp en intern organisation gällande hantering av säkerhetstekniska system. • Hantera övriga strategiska säkerhets- och trygghetsfrågor och samordna dem vid behov. • Ha mandat att fatta beslut i akuta säkerhetsfrågor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet/krisarbete. Du skall ha minst 2 års erfarenhet av arbete med strategiska säkerhetsfrågor på övergripande nivå. Vi ser även att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att hantera digitala verktyg. Det är även meriterande om du har: • Projektledarutbildning. • Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. • Yrkesbakgrund inom pedagogisk verksamhet. • Ledarerfarenhet. • Förhandlingsvana. Som person kan du på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde. I rollen krävs även att du har förmåga att självständiga ta beslut inom ramen för ditt uppdrag samt kunna delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. För att trivas i rollen kan du även ta initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har slutligen förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Förskoleförvaltningen tillämpar aktivitetsbaserat arbetssätt och finns i fräscha lokaler på Gamlestads torg 7. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!