LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Vill du vara med och utveckla Framtidens Hus? Vi söker fritidsledare!

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Välkommen till nyinrättade enheten för Framtidens hus Stadsdelsområdet har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Att ta vara på ungas idéer och engagemang för att starta en innovativ verksamhet för 16-19 åringar med fokus på att bygga framtidstro är en av våra viktiga satsningar 2021. Framtidens hus kommer att ingå i avdelningen för stadsutveckling, medborgarservice och fritid som är en av fem avdelningar i stadsdelsförvaltningen. Enheten kommer bestå av 10 till 15 medarbetare som leds av en enhetschef. Tillsammans kommer ni bidra till utvecklingen av Framtidens Hus utifrån visionen ”Alla ungdomars arena för att förverkliga sina drömmar och bygga framtidstro”. Verksamheten ska attrahera ungdomar så att de vill besöka den på sin fritid. Nu söker vi flera fritidsledare som vill vara med att utveckla en ny ungdomsverksamhet från grunden. Vi ser gärna en bredd i specialistkunskaper bland medarbetarna och ber dig i ansökan berätta om vilken eller vilka just dina specialistkunskaper är. Vi söker fritidsledare med specialistkunskaper inom it/digitalisering, musik (exempelvis sång, instrument, dj m.m.), teater, idrott, retorik, konflikthantering, bakning och/eller normmedvetenhet (exempelvis hbtq-frågor, jämställdhet, jämlikhet m.m.). Din roll som fritidsledare Utifrån ett främjande perspektiv och med fokus på ungas inneboende resurser, kommer du som fritidsledare att erbjuda ungdomarna möjligheter att förverkliga sina drömmar, få nya erfarenheter och utveckla färdigheter som stärker dem att leva ett självständigt liv. En central del i uppdraget är att uppmärksamma och ta tillvara på ungdomarnas intressen, idéer och tankar. Som fritidsledare ger du ungdomarna möjligheter att påverka och utveckla verksamheten vilket innebär att du, tillsammans med ungdomarna, utformar ett program med aktiviteter. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta: - att stödja unga i genomförandet av aktiviteter som kommer ur deras egna initiativ. - sprida information om Framtidens Hus och locka unga att ta del av verksamhetens innehåll. - att utveckla ett samarbete med relevanta aktörer från bland annat, andra enheter inom förvaltningen, gymnasieskolor, andra förvaltningar i staden och civilsamhället. - att säkerställa att lokalen alltid är tilltalande och lockande. Arbetet är främst förlagd på kvällar och helger med viss tjänstgöring dagtid.  Dina erfarenheter och kompetenser Vi söker dig med: - erfarenhet som fritidsledare, socialpedagog eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig - erfarenhet av arbete med ungdomar och god kunskap om ungdomskultur. - intresse och kunskap om kultur-, idrotts- och fritidsrelaterade frågor - Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har - erfarenhet av att driva samverkan med externa parter. - erfarenhet av utvecklingsarbete. - erfarenhet av att arbeta med ungdomars delaktighet - erfarenhet av projektarbete - kunskap om barn och unga ur ett mångfaldsperspektiv samt ha en normmedvetenhet för att inkludera alla barn och ungdomar, med särskilt fokus på de grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. - specialistkunskap inom en eller flera av nedanstående områden: it/digitalisering, musik (exempelvis sång, instrument, dj m.m.), teater, idrott, retorik, konflikthantering, bakning och/eller normmedvetenhet (exempelvis hbtq-frågor, jämställdhet, jämlikhet m.m.). Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och engagemang för uppdraget. Här är du med och utvecklar en verksamhet från grunden vilket kräver ett starkt driv, kreativitet och en förmåga till att ta initiativ. Du kommer ha många kontaktytor och måste ha lätt för att bygga och vårda relationer både inom och utanför den egna organisationen. Du leder, motiverar och skapar delaktighet och engagemang bland ungdomarna. Du har en pedagogisk insikt och en förmåga att anpassa ditt sätt att motivera och engagera ungdomarna för att stötta dem i att genomföra aktiviteterna och förverkliga sina drömmar. Då detta är en ny verksamhet under utveckling är det av stor vikt att du är uthållig och har en förmåga att bibehålla motivation och effektivitet trots de motgångar som kan uppstå under en utvecklingsresa. Du har en positiv inställning och attityd till uppdraget och ser dig själv som en representant för denna viktiga verksamhet och en del av organisationen. Varmt välkommen in med din ansökan! Övrigt Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Inför en eventuell anställning kommer polisregisterutdrag att efterfrågas. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 8
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!