LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Specialpedagog till Brunnsåkersskolan

  • Skola & utbildning

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Brunnsåkerskolan är en 4-9 skola med ca 600 elever inklusive fritidshem. Undervisande lärare i respektive årskurs bildar ett arbetslag i huvudsyfte att gynna elevernas lärande och sociala utveckling. På Brunnsåkerskolan tar undervisningen sin utgångspunkt i elevernas nyfikenhet, erfarenhet och förutsättningar. Vi har ett formativt och språkutvecklande arbetssätt i all undervisning där IKT är ett viktigt verktyg. Vill du vara med oss och skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta lärande? Då är tjänsten hos oss på Brunnsåkersskolan något för dig! ARBETSUPPGIFTER Vi söker en utbildad specialpedagog till Brunnsåkersskolan. Som specialpedagog har du en viktig roll i vårt arbete i att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Det specialpedagogiska uppdraget handlar, på Brunnsåkersskolan, om att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument. Det specialpedagogiska stödet kan framför allt ges genom att kartlägga elevens hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens utveckling och lärande. Detta sker i huvudsak genom handledning till lärare och arbetslag. Handledningen innebär att stödja arbetslag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisation, grupp och individnivå för att hitta bästa lämpliga anpassningar för den enskilda eleven. Som specialpedagog kommer du även delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer. Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med andra interna och externa kontakter. Teamet arbetar kontinuerligt och systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt. Hos oss arbetar vi med kollegialt lärande där vi får möjlighet att utvecklas tillsammans genom våra samlade kunskaper. Du arbetar givetvis efter ett inkluderande förhållningssätt, alla elever ska med. Du är också delaktig i att dokumentera det pedagogiska och kvalitativa utvecklingsarbetet på skolan. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med engagerade pedagoger och härliga elever. KVALIFIKATIONER Utbildad specialpedagog samt lärarlegitimation med behörighet inom grundskolan. Meriterande är dokumenterad kunskap och kompetens inom läs- och skrivutveckling alternativt matematikutveckling. Du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!