LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen söker handläggare viltärenden

  • Övrigt

Stockholm

Arbetsplatsbeskrivning Enheten för natur- och viltärenden har ca 17 medarbetare och ansvarar bland annat för handläggning av naturvårdsärenden, både prövning och tillsyn, samt vilt- och rovdjursförvaltning. Enheten är en av sex enheter på Avdelningen för miljö. Vi som arbetar med viltärenden är en grupp på sex personer med bred kompetens. Vi har ett öppet arbetsklimat vilket gör att vi kan arbeta både enskilt och gemensamt men alltid med möjlighet till diskussioner och avstämningar. Vi har tillgång till internt stöd inom länsstyrelsens alla sakområden bland annat juriststöd. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att du utför uppgifter inom klövvilts- och övrig viltförvaltning. Du arbetar till exempel med att handlägga ärenden, granska förvaltnings- och skötselplaner, delta i informationsmöten, hålla i utbildningar och du har ett nära samarbete med älgförvaltningsgrupperna i länet. Du kommer även att delta i arbetet med förvaltning och handläggning av ärenden som rör övriga viltarter. Utifrån din kompetens kan det även bli aktuellt av besiktning av rovdjursangripna tamdjur samt grödskador. Arbetet omfattar främst återkommande uppgifter, men är också till viss del händelsestyrt vilket förutsätter förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. Fältbesök förekommer och körkort är därför ett krav. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga vilthandläggare och med andra enheter inom myndigheten. Arbetet sker även i nära samverkan med andra funktioner inom myndigheten såsom jurister och informatörer, så väl som med andra myndigheter, aktörer och organisationer. Kvalifikationer Du ska ha: • flerårig högskoleutbildning inom ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som relevant • erfarenhet av arbete på myndighet med myndighetsutövning • erfarenhet av arbete med viltförvaltning • god kunskap om tillämpning av jaktlagstiftningen i ärendehandläggning • körkort (B) Du ska vara: • en person som trivs med att arbeta i team och har god förmåga att vara ansvarstagande och konstruktiv tillsammans med andra • resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt • proaktiv och bra på att fullfölja egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål • strukturerad och van att hantera flera uppdrag samtidigt • bra på att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Det är meriterande om du har: • utbildning i att besikta skador orsakade av stora rovdjur samt grödskador orsakade av fredade fågelarter • kunskap inom konflikthantering eller motsvarande • erfarenhet av mediakontakter • kunskaper i GIS eller motsvarande för tolkning av digitala kartor och flygbilder • erfarenhet av digitalt arbetssätt Anställning Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas Omfattning: Heltid Tillträde: Snarast Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.  Ansökningsförfarande Diarienummer: 112-83907-2021 Sista ansökningsdag: 2022-01-16 Intervjuer kommer genomföras under vecka 6. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser. Välkommen med din ansökan! Om Länsstyrelsen Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!