LetsGig & Mecenat
Gigg från: Marie Cederschiöld högskola AB

Doktorandplatser vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Vi söker doktorander till vår forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt förankrad forskning. Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden, så som en ökande socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett ökande behov av vård och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård och välfärdsinsatser samt förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Människan i välfärdssamhället rymmer två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges i enlighet med examensmålen i högskoleförordningen. Behörighet För att bli antagen till forskarutbildningen inom området Människan i välfärdssamhället krävs grundläggande och särskild behörighet och förmåga i övrigt att tillgodogöra sig utbildningen, se högskolans antagningsordning under www.esh.se/forskarutbildning. Grundläggande behörighet har den som har - avlagt en examen på avancerad nivå - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller - på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom för respektive forskarutbildningsämne relevanta ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Beslut om doktorandanställning Beslut om doktorandanställning sker i samband med beslut om antagning till forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället. Anställningsvillkor Anställningen är en visstidsanställning som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Anställningens omfattning är på 100%. Ansökan Ansökan görs via högskolans rekryteringssystem, Varbi. För mer information om antagningen och forskarutbildningen besök vår hemsida på: http://www.esh.se/forskarutbildning Ansökan ska åtföljas av följande bilagor: - Personligt brev med motivering till varför du söker till forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola - Forskningsskiss - Ansökan om antagning till forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola- Blanketten finns att ladda ner här: https://www.esh.se/download/18.6625056d17ca44395cc2977/1637578279224/Ansökan om antagning rev 20211121.docx - Ansökan om bedömning av behörighet. Blanketten finns att ladda ner här: https://www.esh.se/download/18.6625056d17ca44395cc2978/1637578416689/Beslut behörighet för foutb.docx - CV med examina, yrkeserfarenhet och andra relevanta meriter - Intyg som bekräftar behörighet för forskarutbildning. Utländska examina och kursintyg ska normalt vara validerade av Universitets- och högskolerådet - I förekommande fall intyg från arbetsgivaren om finansiering av forskarutbildningen Sista dag för ansökan: 2022-01-16 Efter beredning av ansökningarna kommer ett urval sökande att kallas till intervju. Information om respektive forskarutbildningsämne Palliativ vård: Professor Anette Alvariza E-post: anette.alvariza@esh.se Telefon: 076-636 50 73 Social välfärd med inriktning mot civilsamhället: Professor Maria Eriksson E-post: maria.eriksson@esh.se Telefon: 076-636 50 31   Allmän information om forskarutbildningen: Studierektor Carina Lundh Hagelin E-post: carina.lundh-hagelin@esh.se  Telefon: 076-636 50 78 Studiehandläggare Anna Lögdberg E-post: anna.logdberg@esh.se Telefon: 076-636 50 38 För facklig information kontakta Lars Andersson (SULF) Mejl: lars.andersson@esh.se Telefon: 08-555 050 45 För information från doktorandföreningen kontakta Viktoria Wallin Mejl: viktoria.wallin@esh.se Telefon: 076-636 50 91   Ersta Sköndal Bräcke högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Högskolans forskarutbildning finns inom området Människan i välfärdssamhället med två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Vid högskolan anordnas också utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik samt uppdragsutbildning. Högskolan byter under 2022 namn till Marie Cederschiöld högskola.

Marie Cederschiöld högskola AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!