LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION BLEKINGE

Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona

  • Vård & assistans

Karlskrona

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Barn- och ungdomspsykiatrin är en tvärvetenskaplig specialistverksamhet som innefattar ett familjeterapeutiskt, kognitivt, psykodynamiskt samt neuropsykologiskt förståelseperspektiv med barnet/ungdomen och dess familj i centrum. Vi erbjuder insatser på specialistnivå. Vår uppgift är att bedöma, utreda och behandla akuta och icke akuta tillstånd hos barn och ungdomar under 18år och deras familjer med medelsvåra och svåra psykiatriska tillstånd. Samverkan sker med andra verksamheter inom hälso- och sjukvården och även andra inrättningar utanför vår egen verksamhet såsom skola och socialvård. Arbetet sker i team och den yrkesspecifika kunskapen är av stor betydelse. Kliniken arbetar med att fortlöpande utveckla, förbättra och effektivisera verksamheten genom att till exempel säkerställa att barn och ungdomar får insatser enligt nationella riktlinjer/vård- och insatsprogram. Barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge består av öppenvårdsmottagningar och mellanvård i Karlskrona och Karlshamn. Mellanvården i Karlskrona finns på Kastanjevillan som också är BUP Blekinges heldygnsvård. BUP och Habiliteringens har även en nystartad gemensam utredningsenhet vars uppdrag består i att utreda barn och ungdomar med Neuropsykiatriska frågeställningar. Vi söker nu en kurator till mottagningen i Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Du bidrar till att de sociala och psykosociala aspekterna beaktas och integreras i teamet. Du deltar och har ansvar i klinikens callback och bedömnings funktion, har en samordnande, ledande och vårdkoordinerande funktion gällande SIP (samordnad individuell plan) aktuella på mottagningen. Utifrån barnpsykiatrins uppdrag deltar du i olika samarbetsformer med bland annat skola, socialtjänst, barnklinik och barnhabilitering. Du har regelbunden handledning. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Det är meriterande med psykoterapiutbildning steg 1 och erfarenhet från barnpsykiatriskt öppenvårdsarbete samt erfarenheter av arbete med barn/ungdomar och familjer. Vi ser gärna att du har viljan och intresset av att utvecklas och lära i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort erfordras. Vid tillsättning av tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer vi att kräva utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Detta kan erhållas från Polismyndigheten. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

REGION BLEKINGE

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!