LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Specialpedagog till Andersbergsskolan

  • Skola & utbildning

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Andersbergsskolan är Hallands mest internationella och mångkulturella skola med elever från cirka 30 olika länder. Verksamheten består av förskoleklasser samt klasser i årskurs 1-5 med totalt cirka 420 elever. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för eleverna i klass F-5. Arbetet med språk och kommunikation i 1-11-årsperspektivet är prioriterat för all personal i hela Andersbergs verksamhetsområde. Vision för Andersbergsskolan • På Andersbergsskolan arbetar vi tillsammans för hög måluppfyllelse där hälsa och lärande går hand i hand. Vi arbetar tillsammans för att utveckla Andersbergsskolan och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan människor. Dialog och delaktighet är prioriterade. På Andersbergsskolan låter vi hjärtat vara med. • Vi har höga förväntningar på alla elever, oss själva och på varandra. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper så långt som möjligt utefter sina förutsättningar. All personal på skolan är delaktiga i och bidrar till skolans utvecklingsarbete. Elevhälsa börjar i klassrummet. • Vi eftersträvar en samarbetskultur där kollegialt lärande står i centrum. Det är i arbetslaget vi tillsammans reflekterar, analyserar, utvärderar och planerar undervisningen. Vi bygger vår verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. • Vi har modet att utmana varandra som goda kritiska vänner i syfte att utveckla undervisningen. På Andersbergsskolan vågar vi ge och ta emot konstruktiv feedback. Vi har modet att prova och ompröva och vi ger varandra möjligheten att tillsammans lära av våra misslyckanden. Som medarbetare på Andersbergsskolan ser vi att du som pedagog har ett aktivt medledarskap och tar ansvar för skolans gemensamma pedagogiska utveckling. I arbetslagen finns ett tydligt fokus på ett gemensamt systematiskt elevarbete, identifiera behov och tillsammans utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse, trygghet och trivsel. På Andersbergsskolan är sammanhållning och samverkan viktigt. Om just du blir vår nya kollega kommer du att välkomnas till en gemenskap som kännetecknas av ett stort engagemang, en strävan efter att ständigt bli bättre på det vi gör, humor och värme! Vi tror på elevernas förmåga att ta eget ansvar och vara aktiva i sitt lärande. Därför söker vi dig som är duktig på att skapa struktur, tydlighet och omtanke för eleverna. Du strävar efter att skapa bra relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare, chefer och alla andra vi samverkar med. Vi söker dig som är en duktig och engagerad ledare av sin och vår gemensamma verksamhet. Som pedagog på alla skolor, men kanske särskilt på vår, är detta en förutsättning för att alla elever ska ha möjlighet att lyckas. Vi hoppas att just du vill vara en medledare i vårt gemensamma uppdrag att skapa trygghet, utveckling och lärande för eleverna på Andersbergsskolan! ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som är specialpedagog! Du har stor förmåga att utifrån elevernas behov och förutsättningar anpassa undervisningen och skoldagen så att eleverna trivs och utvecklas så långt som möjligt. Du är van att arbeta digitalt och har god kännedom om hjälpmedel och verktyg för lärande, digitalt och fysiskt. Ditt bemötande är lugnt och empatiskt, du strävar hela tiden efter att skapa goda relationer med eleverna du undervisar, med kollegor och vårdnadshavare. Som specialpedagog kommer du också medverka i kartläggningar/utredningar av elevers behov och vara med och planera anpassningar och åtgärdsprogram. Låter det här som att det passar dig är du välkommen att höra av dig med din ansökan till Andersbergsskolan! KVALIFIKATIONER Utbildad specialpedagog samt lärarlegitimation. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!