LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Samordnare för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med unika kultur- och naturvärden. Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen. Beskrivning Samordnarfunktionen för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tillhör förvaltningens stab som bland annat ansvarar för samordning av trygghetsfrågor, näringslivsfrågor, samordning av samarbete med civilsamhället inom förvaltningen, och prevention. Stabens arbete leds av stabschefen och du arbetar tillsammans med andra kollegor med olika  samordnande uppdrag. Inom staben arbetar 4 medarbetare och en chef. Arbetsuppgifter Funktionen samordnare för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete innebär arbete på både övergripande strategiskt nivå och operativt arbete. I rollen ingår att vara stöd till chefer på olika nivåer inom förvaltningen och att utveckla samverkan både internt och externt. Huvudsakliga  ansvarsområden och arbetsuppgifter: - Driva, utveckla, delta i och följa upp förvaltningens övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån stadens styrdokument och lokala samverkansöverenskommelser och handlingsplaner - Ansvara för aktiviteter och projekt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som syftar till att öka tryggheten för boende, besökare och företagare i stadsdelsområdet. - Initiera och utveckla samverkan med olika aktörer inom prioriterade fokusområden. - Initiera trygghetsskapande åtgärder tillsammans med andra aktörer. - Omvärldsbevaka inom kunskapsområdet - Svara på remisser, enkäter och skriva tjänsteutlåtanden som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet - Bidra med underlag till nämndens verksamhetsplan och uppföljningsrapporter - Delta i nämndens brottsförebyggande råd (Brå). - Samordna information, utbildningar och konferenser inom kunskapsområdet. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning med inriktning statsvetare, socionom eller vad arbetsgivaren bedömer liknande utbildning. Du har erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter, mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt goda kunskaper och van användare av Officepaketet. Meriterande är om du arbetat inom politisk styrd verksamhet med likvärdiga uppgifter, gärna inom kommunal verksamhet.   Du har god förmåga att skapa goda relationer med våra externa samverkansparter oavsett om det gäller andra kommunala verksamheter, polisen eller civilsamhället. Du samarbetar bra både med förvaltningens kärnverksamheter och med externa parter samt kommunicerar lättfattligt och tydlig. Då du verkar i ett mångkulturellt stadsdelsområde ser du styrkorna och utmaningarna med detta. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker i en komplex struktur som ställer höga krav på din analytiska förmåga, ditt strategiska förhållningssätt och din kreativitet. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Övrigt Intervjuer kan komma att genomföras löpande under rekryteringsprocessen. Vi erbjuder en arbetsplats med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi vill att vår verksamhet ska präglas av öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!