LetsGig & Mecenat
Gigg från: NXT Interim AB

Projektledare Nivå 4 interim året ut

  • IT & programmering

Sundbyberg

Allmän beskrivning: Uppdrag att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av vår uppdragsgivares kundmöte genom följande områden: Säkra att vår uppdragsgivare uppfyller kraven för tillgänglighet enl. WCAG 2.1 vad gäller PDF:er på externwebb och i e-tjänster Förbättra hanteringen av urval och respondentbokning vid genomförande av kundundersökningar och behovsdrivet utvecklingsarbete Utreda och förbereda utvecklingsinsatser för att förbättra infrastrukturen för uppdragsgivarens kundmöte Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning: Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.1: Ta fram en myndighetsanvisning som beskriver hur vi säkrar att vi uppfyller tillgänglighetskraven vid publicering av nya PDF:er, samt vem som gör/ansvarar för vad Ta fram en plan för hur och när vi åtgärdar redan publicerade PDF:er Ta fram en plan för implementering av punkterna ovan Förbättra hantering av urval och respondentbokning: Utveckla process/arbetsgång för att ta fram urval av respondenter till behovsdrivet arbete och kundundersökningar ur vår uppdragsgivares handläggarsystem (beskriva arbetsgång, ansvarsfördelning mellan olika roller, på vilket medium ett underlag kan/får skickas till eventuell extern leverantör, etc) Initiera ny rättsutredning kring digital utlämning av respondenturval Utreda förutsättningarna för digital utveckling som gör att urval kan tas fram enklare och mer effektivt i framtiden Utreda och förbereda utvecklingsinsatser för att förbättra infrastruktur: Leda och driva det förberedande arbetet inför utveckling av exempelvis säker identifiering vid telefonsamtal, utformning av uppdragsgivarens digitala brevlåda, möjlighet till videomöten med kund, m.m. I dagsläget har det inte gjorts någon prioritering av de olika tänkbara utvecklingsinsatserna, varför det inte går att specificera i detta underlag  Skallkrav Erfarenhet Skall ha dokumenterad erfarenhet av kartläggning, analys och planering samt genomförande av utvecklingsinitiativ inom verksamhetsutveckling och IT Skall ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i iterativa utvecklingscykler, t.ex. agilt, lean, designmetodik Skall ha dokumenterad erfarenhet av behovsdrivet och kundnära utvecklingsarbete Skall krav Kompetens  Ha god kunskap i analys och ledning av initiativ inom verksamhetsutveckling med och utan IT Ha god kunskap i iterativa arbetssätt och utvecklingsarbete i värdeströmmar, där kunskap i behovsarbete, kundresor och kundresor är starkt meriterande Ha god kunskap i förändringsledning och hur man skapar förutsättningar för tvärfunktionell samverkan genom målstyrning och mobilisering av grupper och individer Låter detta intressant? Sök redan i dag så berättar vi mer. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, och Finans. Vi erbjuder våra konsulter bl a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vi har unikt paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. 20 års erfarenhet inom branschen samt 3000 unika kontakter. Kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Göteborg och Kalmar

NXT Interim AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!