LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Skolinspektion

Utredare till Skolinspektionen i Lund

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Lund

Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens verksamhet innehåller fem processer; regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Den regionala avdelningen i Lund består av två enheter för regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, Nordväst och Sydost, samt en enhet för individärenden.   Utredare till Skolinspektionen i Lund Skolinspektionen i Lund söker nu tre utredare som vill vara med och arbeta för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning medan den andra är en visstidsanställning. Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. Inom organisationen finns ett stort engagemang för att bidra till ökad kvalitet i skolan och den enskilda elevens rätt. Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet. Arbetsuppgifter I arbetet som utredare/inspektör ingår främst att utöva regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och fritidshem, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. I arbetet ingår även att granska kvaliteten i skolväsendets olika verksamhetsformer och bidra till utveckling genom att lyfta fram utvecklingsområden. Arbetet bedrivs huvudsakligen i team och innebär resor med övernattning. I arbetsuppgifterna ingår planering, dokumentstudier och analys, samt besök med intervjuer och observationer i de olika verksamheterna. Arbetet innebär möten med politiker och representanter för enskild huvudman, chefstjänstemän, rektorer, lärare, föräldrar och elever. Därefter skrivs rapporter eller beslut med bedömningar av situationen i de inspekterade kommunerna respektive utbildningsföretagen och skolorna/förskolorna. Kontakter med myndigheter, organisationer, utbildningsföretag, universitet och högskolor liksom information och besvarande av frågor till allmänheten är också en del av arbetet. Kvalifikationer Du har • relevant universitets- eller högskoleexamen (t.ex. inom pedagogik eller samhällsvetenskap) • goda kunskaper om skolväsendet • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska • erfarenhet av att självständigt och i samarbete med andra skriva rapporter, beslut eller andra komplexa texter • mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information • körkort för personbil Det är meriterande med • erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot utbildning och lärande i skola och arbetsliv • erfarenhet av pedagogiskt arbete inom utbildningsväsendet • utrednings och/eller utvecklingsarbete på huvudmannanivå • erfarenhet av skoljuridiska frågor • erfarenhet av kvalitativa metoder till exempel intervjuer och observationer För att lyckas i rollen behöver du • vara analytisk och noggrann • ha integritet och mycket god samarbetsförmåga • ha mycket god förmåga att möta och kommunicera med andra människor • ha god förmåga att planera och strukturera arbetsprocesser Dina personliga egenskaper, förmågor och motivation kommer att tillmätas stor vikt. Skolinspektionen vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Tjänsten Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar och en är en visstidsanställning. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Resor, ca 30-50 övernattningar per år,  ingår i tjänsten. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Ansökan Klicka på ansök nedan. Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV. Ansökan har dnr 2020:8921 för tillsvidareanställningen och dnr 2020:8922  för visstidsanställningen. Ange i din ansökan den anställningsform du är intresserad av. Sista ansökningsdatum är den 15 januari, 2021. Arbetsprov kommer att genomföras. Frågor Välkommen att kontakta enhetschef enhet Nordväst, Mats Lundqvist, tfn 08-586 08445. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Marjut Thelin, tfn 072 987 4629. Fackliga företrädare Peter Sääw (Saco-S) och Linda Sjöholm (OFR/S), samtliga nås via växeln 08-586 080 00. Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar.

Statens Skolinspektion

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!