LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

IT-stödjare

  • IT & programmering

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Avdelning stöd och utveckling inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) stödjer chefer och verksamheter med förvaltningsövergripande och förvaltningsspecifika frågor inom kommunikation-, logistik-, säkerhet-, lokal-, måltids- och myndighetsfrågor samt administration, ärendehantering, nämndadministration, utredningar och projekt. Avdelningen stödjer även det systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet med digitalisering enligt bland annat Skollagens krav samt ansvarar för förvaltningsövergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor på uppdrag av förvaltningschef och avdelningschefer. ARBETSUPPGIFTER Som IT-stödjare ingår du i förvaltningens Digitaliserings och utvecklingsteam inom avdelning Stöd och utveckling. I teamet arbetar du tillsammans med IT-strateg, IT-pedagog, IT-utvecklare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och systemadministratör. Teamet arbetar med stöd- och digital verksamhetsutveckling på en förvaltningsövergripande nivå. Ditt uppdrag innebär att stödja och utbilda förvaltningens verksamheter med de digitala lösningar och processer som används. Arbetsuppgifterna kretsar kring att arbeta med viss teknisk support, göra felsökningar av IT-utrustning, vara delaktig i arbetet med manageringssystem, bidra i gemensamma nätverk samt göra beställningar och leveranser av IT-utrustning och nätverk. Utöver detta ingår intern kompetensutveckling av personal och att driva digitaliseringen framåt enligt förvaltningens handlingsplan. I tjänsten kommer du att arbeta både självständigt och i samarbete med kolleger inom teamet och avdelningen. Förvaltningens enheter har stor geografisk spridning och tjänsten innebär till stor del fysiska besök för att stödja på bästa sätt. Många delar sker även i gott samarbete med Regionens avdelning för digitalisering. Tjänsten innehåller många kontaktytor och det ges möjlighet att bidra till utveckling med initiativ och kreativitet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med akademisk utbildning, gärna inom det pedagogiska fältet och/eller inom IT/digitalisering, alternativt erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av skolprocesser och pedagogik är meriterande. För att lyckas med uppdraget krävs goda kunskaper kring digitala verktyg för skolarbete och kännedom om system och GDPR. IT-miljön består i huvudsak av hårdvara från Apple och program till dessa. Office 365 med teams är en annan plattform som ingår utöver ett flertal specialiserade verktyg och tjänster. Att vara support, stödja och inspirera är centrala inslag i rollen som IT-stödjare. Kontaktytorna är många och du behöver en god samarbetsförmåga, likaså god kommunikativ och pedagogisk förmåga. För att klara av uppdraget behöver du vara strukturerad, ha god planeringsförmåga, vara serviceinriktad, ha ett genuint intresse av att arbeta med digital utveckling inom förvaltningens olika verksamhetsområden samt uppskatta att träffa många människor under en arbetsdag. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!