LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Speciallärare med försteläraruppdrag till Victoriaskolan

  • Skola & utbildning

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Victoriaskolan är en 4-6 skola med cirka 150 elever. Skolan ligger ganska centralt på fotbollsgatan. Vi har väl fungerande lokaler och delar dessa med Kulturskolan. Skolan har ca 25 medarbetare och en rektor på heltid. Elevgrupperna består av cirka 50 elever i varje årskurs. Varje årskurs utgör ett arbetslag. Skolan har ingen fritidsverksamhet. Vi har god trivsel med en stabil organisation och låg omsättning av personal. ARBETSBESKRIVNING  Speciallärartjänsten: Uppdraget innebär att du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Du analyserar elevers behov av särskilt stöd i samarbete med pedagogerna och arbetar för att rätt insats kring eleven genomförs. Varje elevs individuella förursättningar och behov är utgångspunkt i arbetet. Du ingår i och har ett nära samarbete skolans elevhälsoteam med fokus på elevernas mående, trygghet och måluppfyllelse. Planerings- och dokumentationsansvar för undervisning, tester och resultat ingår i arbetet. Försteläraruppdraget: Som förstelärare är ditt huvudsakliga uppdrag att undervisa och att arbeta för att främja elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du utvecklar undervisningen, sprider goda erfarenheter och fungerar som inspirerande förebild för elever och kollegor. Du har kunskapsuppdraget i fokus och lyfter frågor som rör elevernas lärande, utveckling och resultat. Genom ett öppet pedagogiskt förhållningssätt och höga förväntningar skapar du möjligheter för alla elever att göra framsteg i sitt lärande. Som förstelärare samarbetar du kontinuerligt med kollegor i olika sammanhang på din skola samt i olika nätverk och/eller arbetsgrupper inom kommunen. Du samverkar också med din skolledning. Du är ett stöd till rektor i det pedagogiska ledarskapet. Du ser till hela skolans bästa och tar ansvar för alla elevers rätt till lärande och god undervisning. Du tar tillvara möjligheter och initierar och/eller driver pedagogiska utvecklingsprojekt i linje med skolans kvalitetsarbete och utvecklingsbehov. Du leder pedagiska forum med kollegialt lärande på din eller någon annan enhet. Du kan vara mentor åt andra lärare och coacha i olika pedagogiska frågor. Uppdraget kräver goda kunskaper i att leda processer med systematik. Ditt uppdrag innebär bl.a. att du leder och samordnar arbetet kring elever i behov av stöd och anpassningar. Övrigt vanligt förekommande uppgifter är observationer, handledning, att skapa och följa upp rutiner och system gällande elevhälsofrågor, dokumentera i vårt system Prorenata, stödja pedagoger med pedagogiska kartläggningar, ansvar för åtgärdsprogram tillsammans med pedagogerna och ingå i skolan elevhälsoteam. DIN PROFIL Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare och förstelärare och har god specialpedagogisk kompetens. Du har lärarexamen och legitimation mot grundskolan åk 4-6 med påbyggnad som speciallärare. Kunskaper i LOGOS och ITPA 3 är meriterande. Du har en tydlig yrkesidentitet och som person är du utvecklingsinriktad, positiv, har god kommunikativ förmåga samt förmågan att se helheter. Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Du bemöter elever och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt och samarbetar med övriga vuxna i och utanför skolan för en meningsfull och stimulerande veksamhet. Du är kreativ och utvecklar goda lärandemiljöer för eleverna. Du entusiasmerar och får med dig andra samtidigt som du ställer höga krav på dem och tror att de kan leva upp till dina förväntningar. Om du inte är förstelärare inom Norrköpings kommun i dagsläget: Om du idag inte har ett uppdrag som förstelärare behöver du komplettera din ansökan med en del handlingar och rektor kommer i rekryteringen samarbeta med Fo U inom Utbildningskontoret. Din ansökan ska innehålla följande dokument: * Examensbevis * Lärarlegitimation * Dokumentation som visar minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.  MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Tjänsten är en ferietjänst med fast anställning på heltid med tillträde den 8 augusti 2022. Om du har frågor så kontakta rektor Tommy Gustafson, 011 - 15 31 64, tommy.gustafson@norrkoping.se.  Din ansökan vill vi ha senast den 16 maj. Intervjuer kommer att ske löpande.  Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 011 - 15 00 00.  Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!