LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödpedagog Aktivitetscenter DV Dalheimers hus

  • Vård & assistans

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Aktivitetscenter är en daglig verksamhet för personer som har drabbats av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi har våra lokaler på Dalheimers hus, arbetar utifrån fyra tema områden så som Hantverk och skapande, Café och service, Kök och hälsa och Media. Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för upprättande av genomförandeplaner, det pedagogiska arbetet i vardagen, dokumentation och metodhandledning i den grupp du är pedagog i. Som stödpedagog har du ett nära samarbete med enhetschef, de andra pedagogerna och ansvarar för verksamhetsmöten. Du tar ansvar för omvärldsbevakning. Du uppmärksammar kompetensbehov i arbetsgruppen, förmedlar det och föreslår åtgärder till närmaste chef. Du arbetar med verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete där din främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten och i din arbetsgrupp. All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du arbetar både självständigt och tillsammans med stödassisteter mot gemensamma mål samt att du följer upp och reflekterar över ert arbete. KVALIFIKATIONER För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Det är ett krav att du har god datorvana och är bekväm i att arbeta med olika IT-stöd samt har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning i Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI) samt Lågaffektivt bemötande. Det är även meriterande är att du har någon form av vana att arbeta med musik, hantverk, café, media och/eller kök med anledning av att du kommer att arbeta i någon av dessa temaområden. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har också god samarbetsförmåga, ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmågan att skapa förtroende. ÖVRIGT I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!