LetsGig & Mecenat
Gigg från: Hässleholms kommun

Verksamhetschef särskilt boende

  • Övrigt

Hässleholm

Vill du vara med och leda en verksamhet där individen är i centrum? Inom omsorgsförvaltningen får du möjlighet att påverka och göra skillnad. Vi söker en verksamhetschef för verksamhetsområdet särskilt boende, som vill vara med och bidra till att skapa en omsorgsförvaltning i framkant. Det här erbjuder vi dig! Som verksamhetschef för särskilt boende får du möjlighet att driva och leda inom en förvaltning och verksamhet i ständig utveckling och bidra till att skapa en omsorgsförvaltning i framkant. Genom ett tydligt och kommunikativt ledarskap och utifrån politiska beslut, lagstiftningens krav och intentioner skall du se till att verksamhetsområdet arbetar för att medborgarna erbjuds en individanpassad vård och omsorg med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar för kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag, vilket innefattar uppföljning, analys och långsiktig planering. Som verksamhetschef krävs det ett stort mått av samverkan med övriga verksamhetschefer, externa parter, representanter för myndighetsutövning och övriga medarbetare på omsorgsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för en god vård och omsorg för kommunens medborgare. Du kommer ha cirka 17 direktrapporterande enhetschefer. Som ledare bryter du ner övergripande mål och ansvarar för styrning och ledning av ditt verksamhetsområde, tillsammans med enhetschefer och i samspel med övriga verksamhetschefer. Ditt ansvar blir att leda, inspirera och stödja enhetscheferna i deras arbete gällande ekonomi, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Du ansvarar även för omvärldsbevakning inom ditt område. Du kommer att ha övergripande budgetansvar för ditt verksamhetsområde. I uppdraget ingår även att föredra ärenden rörande verksamhetsområdet för omsorgsnämnden. Verksamhetschefen för särskilt boende är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av ett framgångsrikt och modigt ledarskap från verksamhetsområdet. Vidare har du lämplig högskoleutbildning och erfarenhet av arbete som chef med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom aktuellt ansvarsområde. Du har goda kunskaper och erfarenhet av socialtjänstlagen, arbetsrättsliga lagar och ekonomi. Du har också erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Som verksamhetschef för särskilt boende formulerar och förmedlar du visioner för verksamheten så att de blir accepterade och levandegjorda. Du har god kommunikativ förmåga och uppfattas som tydlig och trovärdig. Det är viktigt att du leder, inspirerar och stöttar chefer och medarbetare i utvecklingen av verksamheten och ser möjlighet till utveckling med digitalisering. För detta krävs förmåga att anpassa ditt ledarskap efter situation och person, samt se olikheter som en tillgång i arbetet. Att verka för god dialog och att skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang är självklart för dig. Som verksamhetschef är det viktigt att du har mod att agera för att utveckla verksamhetens kvalitet, kombinerat med insikten att det måste ske tillsammans med såväl medarbetare, kollegor och chefer. För att lyckas i rollen som verksamhetschef krävs det att du tillsammans med övriga i förvaltningsledningen är beredd att ta ett gemensamt ansvar för förvaltningens hela verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Som chef är du trygg i att arbeta mot politiskt satta mål och har förmåga att motivera medarbetare att nå dem. Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html Övrigt Det finns goda pendlingsmöjligheter till och från Hässleholm. Körkort klass B krävs. Intervjuer är inplanerade till den 22/10. Om oss Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna”. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Välkommen att bli en av oss!

Hässleholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!