LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Rektor till Elin Wägnerskolan åk 6-9

  • Övrigt

Växjö

Västra området i Växjö kommun består till stor del av landsbygd med många små enheter och några större. Området sträcker sig från Lammhult i norr till Kalvsvik i söder. I området ingår också tre centrala skolor och förskolor i Växjö tätort. Elin Wägnerskolan är en skola som startade sin verksamhet hösten 2016. Läsåret 2020/2021 är vi 400 elever i åk 6-9 och 65 personal. Skolan finns centralt belägen mitt i Växjö. Vi arbetar med värdeskapande lärande genom ämnesövergripande undervisning i projektform med ett fokus att lära med och genom omvärlden med målet att eleverna ska kunna använda kunskap för skapa värde för någon annan. Skolan är organiserad i fem arbetslag. Fyra av arbetslagen är lärararbetslag med klasser från åk 6-9 där den största delen av undervisningen finns i de klasser som arbetslagen ansvarar för. Ett femte arbetslag består av elevkoordinatorer, elevstödjare, SVA lärare, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, skolsköterska, kurator, studiehandledare, speciallärare och specialpedagog. Elin Wägnerskolan har innevarande läsår fokus på tre utvecklingsområden. Värdeskapande pedagogik, språkutvecklande undervisning och att utveckla arbetet med stöd och stimulans i undervisningen. Viktigt att veta är också att utbildningsförvaltningen from årsskiftet 2021–2022 skall gå in i en ny organisation där hela grundskolan kommer att ledas av verksamhetschef istället för områdeschef för en geografisk del av kommunen. Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Som rektor leder, ansvarar och utvecklar du skolan tillsammans med ytterligare en rektor samt skolledningsstöd. Arbetet sker tillsammans med skolans olika arbetsgrupper så som arbetslag, arbetslagsledare, förstelärare, elevhälsa, trygghetsteam samt närvaroteam. Ditt uppdrag är att tillsammans med skolledning och personal ansvara för driften av den dagliga verksamheten, planera för och utveckla organisationen samt fortsätta kvalitets- och utvecklingsarbetet som pågår. Rektorstjänsten innefattar verksamhetsansvar för grundskola åk 6-9. Du har även personal- budget- och arbetsmiljöansvar. En detaljerad ansvarsfördelning kommer att tas fram gemensamt med chef och befintlig rektor. Som rektor ingår du i ett ledningsteam för västra området tillsammans med områdets övriga rektorer, där du bidrar aktivt med både dina kunskaper och ditt eget lärande. Stödfunktioner som finns är administrativ chef och samordnare som avlastar med arbetsuppgifter i hela området. Som ny rektor hos oss får du också en mentor. Ett nära samarbete är med rektor och administratör som också är ett viktigt skolledningsstöd på enheten förväntas då arbetsfördelning och ansvar är särskilt viktigt med två rektorer som leder en skola. KVALIFIKATIONER Du har pedagogisk examen och har hunnit utveckla en god pedagogisk insikt och kommunikativa förmågor. Har du dessutom genomgått den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande. Du har erfarenhet av skolutveckling, organisationsutveckling, personalfrågor, arbetsmiljöarbete och att arbeta systematiskt med uppföljning, analys och återkoppling av resultat, såväl kvalitativa som kvantitativa. Du vill dela och kommunicera idéer och tankar om organisation och utveckling av skolan tillsammans med en rektorskollega där det gemensamma pedagogiska ledarskapet bidrar till att främja elevers lärande och utveckling och skolans mål. Du är väl insatt i elevhälsans uppdrag och arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med nya personer, är prestigelös, förtroendeingivande, ansvarstagande, initiativtagande och du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är van vid att lösa problem och att kommunicera och återkoppla ditt arbetet till din omgivning. Vid problem ser du lösningar och du arbetar med långsiktigt fokus och på ett strukturerat sätt. Då uppdraget innebär ett delat ledarskap med ytterligare en rektor är det viktigt med samverkan och tydlighet gentemot personal, elever och vårdnadshavare. ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Vi kan komma att använda oss av löpande intervjuer innan ansökningstid gått ut.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!