LetsGig & Mecenat
Gigg från: Varbergs kommun

Vikariat Planarkitekt

  • Allt-i-allo

Varberg

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? På stadsbyggnadskontoret arbetar idag omkring 80 personer fördelade på fem avdelningar – bygglovsavdelningen, planavdelningen, geografisk information, kvalitet och utveckling samt kommunens lantmäteri. På planavdelningen är vi sammanlagt 15 personer som arbetar idag. En av våra planarkitekter ska vara föräldraledig så vi söker nu dig som är sugen på att under ett drygt års tid prova på att arbeta som planarkitekt hos oss i Varberg. ARBETSUPPGIFTER Vi har som mål att bli västkustens mest attraktiva stadsbyggnadskontor. Det hade vi inte vågat säga om vi inte hade trott att det vore möjligt. Vi är stolta över vår förvaltning och vårt uppdrag. Med cirka 80 anställda fördelade på fem avdelningar, där planavdelningen utgör en, är vi alltid nära varandra men ändå tillräckligt många för att ha en både hög och bred kompetens. Som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret kommer du att komma i kontakt med en stor spännvidd av planuppdrag, från stora planprogram och förtätningsprojekt i känsliga stadsmiljöer till enklare planuppdrag och handläggning av ansökningar om planbesked. Vi står inför ett spännande utvecklingsarbete som inkluderar digitalisering av planverksamheten, implementering av 3 D-visualisering i planprocessen, effektivare planprocesser, utökad samverkan med exploatörer med mera. Vi tror på ett delegerat ansvar och vikten av att medverka i hela kedjan. Som planarkitekt har du ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av en sekundant och projektgrupp. Vi är stolta över att få arbeta utifrån ett demokratiskt uppdrag. Du kommer därför redan från början att delta och föredra dina ärenden vid byggnadsnämndens sammanträden och förberedande möten. KVALIFIKATIONER Du ska ha fullgjord utbildning som planeringsarkitekt, arkitekt eller annan utbildning som ger motsvarande kompetens. Utöver detta söker vi dig som har en utvecklad gestaltningsförmåga och en förmåga att visualisera dina tankar i strukturella och rumsliga termer. Eftersom vi till stor del arbetar i en digital miljö är kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med CAD- och GIS-program också meriterande. Om du har erfarenhet och förmåga av att arbeta med digitala verktyg för 3 D-visualisering, däribland Sketch Up, så är detta intressant. Yrkesrollen ställer krav på att du är drivande, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samtidigt som du är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har en pedagogisk förmåga och kan beskriva och förmedla idéer och planer både visuellt, muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Rollen som planarkitekt ställer tillika höga krav på dina språkliga färdigheter. Om du känner att du passar in på detta, så kan vi utlova ett spännande och utmanande jobb i en organisation där du kommer att utvecklas i din roll. ÖVRIGT Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Varbergs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!