LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Timvikarier till KulturAtom

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Kultur Atom är ett kulturhus i Angered för unga kulturutövare och entreprenörer 15-20 år. I vårt fantastiska hus kan ungdomar dansa, göra musik, repa, spela in film och poddar med mera. Vi coachar unga att skapa sina egna projekt och event. Det kan exempelvis vara fester, battles, workshop och debattkvällar som arrangeras. Nu behöver vi bli fler! Vi letar efter dig som älskar ungdomar och har någon egen kulturkompetens - det kan vara olika - vi vill ha en bredd för att kunna erbjuda olika uttryck i huset. På Kultur Atom är det ungdomarna som styr innehållet i verksamheten. Vi coachar och försöker möta upp i det som unga vill utöva eller fördjupa sig i. Du kommer att arbeta på timmar efter behov och efterfrågan. Du kommer att göra det du är bra på och brinner för men också vara med som personal vid event eller vid frånvaro hos ordinarie personal. Det arbetar tre ungdomskonsulenter och en husansvarig/ljus-och ljudansvarig i verksamheten. Huset delar vi med Kulturskolan, folkhögskoleutbildningar i teater och musik samt ett flertal föreningar. Enbart kvällsarbete, vid skollov kan det förekomma arbete på dagtid. KVALIFIKATIONER Eget kulturellt utövande är ett krav. Det kan vara allt möjligt - dans, musik, produktion, media, teater. Det viktiga är att du är en kreativ person som kan lära ut, coacha och inspirera ungdomar, både de som redan kan mycket och de som är nyfikna på att lära sig nytt. Vi vill att du har utbildning i något kulturuttryck, i projekt, fritid eller pedagogik. Du kan ha olika utbildningsbakgrunder - kanske är du mitt i din utbildning - men vi ser helst att du kommer in med formell kompetens som berikar uppdraget och arbetet i huset. Du är en kreativ person som bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. Du är en trygg person som är socialt säker i mötet med både ungdomar, kollegor och samarbetspartners. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du är pedagogisk och får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang i alla möten med våra unga. Du behöver ha vana av att arbeta med ungdomar och tycka att det är riktigt roligt. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!