LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

  • Övrigt

Stockholm

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2021-05-05. Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. SRC är en ung och dynamisk organisation med många internationella samarbeten. Sammantaget har SRC ca 130 medarbetare. Projektbeskrivning Arktiska marina livsmedelsbanor förändras i oöverträffad takt och det är osäkert hur arter kommer att anpassa sig, hur nya ekologiska konfigurationer kommer att uppstå och hur samhällen som är beroende av marina resurser kommer att hantera förändringar. Detta projekt kommer att integrera modeller, lokal kunskap och jämförande fallstudier för att bedöma motståndskraften hos arktiska marina livsmedelsnät mot klimat och fisketryck, och hur samhällen anpassar sig eller förvandlas till sådana förändringar. Vi kommer att utvidga tidigare ansträngningar i Arctic Resilience Report för att uppskatta motståndskraftens bedömning av Arktis genom att utveckla verktyg för att bedöma de arktiska samhällens anpassningsbara och transformativa kapacitet till förändringar i deras marina miljöer. Arbetsuppgifter Forskningsassistenten förväntas bidra till projektet genom datainsamling och bistå med datadriven analys i samarbete med projektledarna Dr. Juan Rocha. Projektet kommer att innehålla litteraturöversikter om hur arktiska samhällen hanterar förändring, samt datainsamling och analys av socioekonomisk statistik och sociala medier.  Vi förväntar oss att forskningsassistenten tillämpar projektets analytiska ramverk, identifierar och sammanfattar relevanta data och lagrar den i en databas för analyser. Detta kräver stor noggrannhet, och kombinerar kvalitativ syntes med arbete med Excel och R. Forskningsassistenten behöver också kunna utarbeta korta strukturerade beskrivande analyser, projektledning och rapportering. Kvalifikationer Sökande förväntas ha en svensk universitetsexamen eller motsvarande examen från ett annat land i en relevant disciplin (t.ex. hållbarhetsvetenskap, miljövetenskap). Utmärkta kunskaper i talad och skriftlig engelska krävs. Sökande bör ha dokumenterad kompetens inom tvärvetenskaplig forskning, liksom erfarenhet av att förstå och kombinera naturliga och sociala data, vilket värderas högt. Utmärkt förmåga när det gäller att arbeta med det statistiska mjukvarupaketet R och förtrogenhet med data mining-metoder värderas också högt. Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personliga egenskaper. Anställningsvillkor Anställningen avser deltid på 50 % under tolv månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Juan Rocha, juan.rocha@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!